Eri tahot tunnistamaan väestömme mielenterveyshäiriöitä!

Kela tiedottaa 22.9. Eri tahot tunnistamaan väestömme mielenterveyshäiriöitä! Kelan pääjohtaja Jorma Huuhtanen Mielenterveyspäivillä Kuopiossa keskiviikkona 22. syyskuuta 2004 klo 12: Lähes viidesosalla väestöstämme on mielenterveyden ongelmia ja häiriöitä. Valtaosalle häiriöistä kärsiviä niistä aiheutuu vaikeuksia selvitä yksityiselämässä ja työelämässä. Mielenterveyden häiriöt ovat tällä hetkellä johtavin sairausperusteinen työkyvyttömyyden syy: jatkuvasti kasvava osa väestöstä joutuu mielenterveyden häiriöiden johdosta joko tilapäisesti tai pysyvästi pois työelämästä. Kelan pääjohtaja Jorma Huuhtanen haastaa eri laitokset ja viralliset tahot tekemään entistä enemmän yhteistyötä sekä keskenään että kolmannen sektorin kanssa, jotta ihmisten mielenterveyden vaikeudet ja niiden aiheuttamat selviytymisen häiriöt saataisiin nykyistä paremmin hallintaan. - Ammattilaiset kuntien peruspalveluissa, kuten terveyskeskuksissa, sosiaalitoimistoissa, kotipalvelussa, lasten päivähoidossa ja kouluissa ovat ainutlaatuisella näköalapaikalla yhteiskunnan valo- ja varjopuolien heijastumiin ihmisten ja perheitten elämässä, Huuhtanen sanoi puhuessaan keskiviikkona Mielenterveyspäivillä Kuopiossa. Huuhtasen mukaan nämä ovat niitä paikkoja, joissa mielenterveyshäiriöiden varhainen tunnistaminen on ensiarvoisen tärkeää: - Varhaista tunnistamista tulisi kaikin keinoin edistää ja tehostaa asiakkaiden ohjaamista psyykkiseen hoitoon ja sitä tukevaan kuntoutukseen. Hoidon tarpeeksi varhaisessa aloittamisessa on ilmennyt suuria puutteita. Toimeentuloturvan keinot - työkyvyttömyyseläkkeet ja sairausvakuutuksen päivärahat - eivät Huuhtasen mukaan yksin riitä mielenterveyshäiriöiden aiheuttaman kärsimyksen lievittämiseen eikä mielenterveyspotilaitten perheitten tukemiseen. - Mielenterveysongelmista kärsivien ihmisten sosiaaliturva muodostuu toimeentuloturvan lisäksi toimivien palvelujen ja lähiyhteisön tuen monimuotoisesta yhteensovittamisesta. Tässä kehitystyössä Kela on osaltaan täsmentämässä ja tehostamassa mielenterveyspotilaille suunnattua kuntoutusta. Lisätietoja Kelan viestintä, tiedottaja Minna Latvala, puh. 020 434 1418, minna.latvala@kela.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/22/20040922BIT00140/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit