Eurooppalainen hintatutkimus: Suomessa uusien lääkkeiden vähittäishinnat ovat kolmanneksi kalleimmat

Uusien lääkkeiden vähittäishinnat ovat Suomessa eurooppalaisittain korkeat. Lääkkeiden tukkuhinnat ovat Suomessa keskitasoa, mutta lääkkeiden hinnoittelu ja arvonlisäverotus nostavat vähittäishinnat Suomessa kolmanneksi kalleimmiksi yhdeksän Euroopan unionin jäsenmaan vertailussa. Vertailututkimuksen perusteella Suomeakin kalliimmat lääkkeet ovat Irlannissa ja Tanskassa. Tutkimuksen tulokset käyvät ilmi Kelan ja Kuopion yliopiston tutkijoiden Health Policy -aikakauskirjassa julkaistavasta artikkelista. Hintavertailu tehtiin vuonna 2002, ja siinä olivat mukana Alankomaat, Belgia, Englanti, Espanja, Irlanti, Ranska, Ruotsi, Suomi ja Tanska. Tutkittavana oli kahdeksan lääkevalmistetta, jotka saivat myyntiluvan Euroopan unionissa vuonna 2000. Lääkkeet olivat avohoidossa käytettäviä, melko yleisien sairauksien hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä. Lääkkeiden tukkuhinnat ja vähittäismyyntihinnat vaihtelevat huomattavasti unionin jäsenmaissa. Tukkuhinnoiltaan kalleimpia lääkkeet olivat maissa, jossa lääketehtaat voivat hinnoitella tuotteensa kohtalaisen vapaasti kuten Irlannissa ja Tanskassa. Halvimmat tukkuhinnat olivat hinnoittelua tiukasti rajoittavissa maissa kuten Belgiassa ja Espanjassa. Vähittäismyyntihintoihin vaikuttavat tukkuhintojen lisäksi myös apteekkien katteet ja lääkkeiden verotus. Vähittäishinnoiltaan edullisimpia maita olivat Alankomaat, Belgia ja Ranska. Suomessa lääkkeiden vähittäismyyntihinta koostuu Lääkkeiden hintalautakunnan vahvistamasta tukkuhinnasta ja siihen valtioneuvoston lääketaksan mukaan lisätystä apteekin katteesta sekä arvonlisäverosta (8 prosenttia). Vuonna 2002 lääketeollisuusyrityksen osuus vähittäismyyntihinnasta oli keskimäärin 58 prosenttia, lääketukun osuus 4 prosenttia ja apteekin osuus 24 prosenttia. Apteekit maksavat valtiolle liikevaihtoonsa perustuvaa apteekkimaksua. Sen ja arvonlisäveron osuus lääkkeiden hinnasta oli 14 prosenttia. Lisätietoja: Jaana Martikainen, erikoistutkija, FaL, puh. 020 43 41953, jaana.martikainen@kela.fi Ismo Kivi, proviisori, puh. (017) 555 0311 tai (044) 529 8975, ismo.kivi@taulumaenapteekki.fi Ismo Linnosmaa, yliassistentti, PhD, puh. (017) 162 290 tai (040) 725 6125, ismo.linnosmaa@uku.fi Artikkeli: Jaana Martikaisen, Ismo Kiven ja Ismo Linnosmaan artikkeli ”European prices of newly launched reimbursable pharmaceuticals – a pilot study”. Tutkimusraportti julkaistaan Health Policy -lehdessä myöhemmin tänä vuonna. Artikkeli on julkaistu lehden verkkoversiossa. Artikkeli on luettavissa Kelan tutkimusosaston Internet-sivulla http://www.kela.fi/tutkimus

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit