FPA i Västra Finland betjänar mer än 900 000 kunder

FPA:s organisation förnyas i början av nästa år. Samtidigt inleder Västra försäkringsdistriktet och Västra kundserviceenheten sin verksamhet. Sammanlagt sysselsätter enheterna mer än 500 personer.

I FPA:s nya organisation minskar antalet försäkringsdistrikt från 24 till 5. I det nya Västra försäkringsdistriktet ingår från och med 1.1.2016 nuvarande Åbo, Egentliga Finlands, Satakunta och Österbottens försäkringsdistrikt samt FPA Åland.

Försäkringsdistrikten ser till handläggningen av förmånsansökningar inom sitt område.

Inom samma område som försäkringsdistriktet verkar Västra kundserviceenheten, som svarar för FPA:s kundbetjäning i olika servicekanaler och genom olika serviceformer.

Petri Hannula från Björneborg har utnämnts till direktör för Västra försäkringsdistriktet. Hannula har tidigare varit direktör för Satakunta försäkringsdistrikt.

Tina Söderman från Karleby har utnämnts till chef för Västra kundserviceenheten. Söderman har tidigare varit direktör för Österbottens försäkringsdistrikt.

Läs en intervju med Petri Hannula och Tina Söderman i webbtidningen Sosiaalivakuutus:
Asiakasta voisi ohjata enemmänkin

Ingen inverkan på antalet serviceställen

Organisationsreformen inverkar inte på antalet serviceställen. FPA har i området 28 byråer som ger kundservice och 17 samserviceställen. Vid sidan av byråerna och samserviceställena får kunderna service på nätet, per telefon och med tidsbokning.

Ansökningarna handläggs av 4 handläggningscenter, Sakkunnigläkarcentret och Skanningscentret. I området verkar också specialenheten FPA Åland och Centret för tolktjänst för personer med funktionsnedsättning i Åbo.
Årligen avgörs omkring 2,5 miljoner ansökningar i området och förmåner betalas ut till ett belopp om uppskattningsvis 2,2 miljarder euro.

Samarbetet mellan FPA och kommunerna fortsätter också på de olika orterna. Inga anställda har behövt sägas upp på grund av omorganiseringen och den påverkar inte heller arbetsplatsernas placering.

Ytterligare information
direktören för Västra försäkringsdistriktet Petri Hannula, tfn 050 551 6978
chefen för Västra kundserviceenheten Tina Söderman, tfn 040 554 7382
fornamn.efternamn@fpa.fi

Bilder av den nya organisationen

Den nya organisationen, försäkringsdistrikten och kundserviceenheterna från 1.1.2016 (karta, pdf).

Västra kundserviceenheten och Västra försäkringsdistriktet från 1.1.2016 (karta, pdf).

Läs mer om organisationsreformen i webbtidningen Sosiaalivakuutus:
Kelan uusi organisaatio tukee palveluja. Kelan uudessa organisaatiossa asiakaspalvelut on ensimmäistä kertaa koottu yhden yksikön vastuulle.

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit