Hammashoidon Kela-korvauksia sai joka neljäs vuosina 2003-2004

Vuosien 2003 ja 2004 aikana Kela on maksanut korvausta yksityisen hammashoidon kustannuksista yhteensä 1,4 miljoonalle henkilölle, mikä vastaa 25,9 % väestöstä.

Koko väestö tuli Kelan korvaaman hammashoidon piiriin 1.12.2002 alkaen. Samaan aikaan myös kunnallinen hammashoito laajeni koskemaan koko väestöä. Eniten yksityisiä hammaslääkäripalveluja ovat käyttäneet kahden viime vuoden aikana vuosina 1946–1955 syntyneet. Heistä 45,1 % sai korvauksia hammashoidosta vuosina 2003–2004 (koko väestöstä 25,9 %). Myös suurissa kaupungeissa korvauksen saajia oli muuta maata enemmän. Kela maksaa korvausta yksityisen hammaslääkärin palkkiosta 60 % vahvistetusta taksasta. Käytännössä keskimääräinen korvausprosentti hammaslääkärin palkkiosta oli 37,2 % vuonna 2003 ja 36 % vuonna 2004. Pientä kasvua vuonna 2004 Vuonna 2004 hammashoidon korvauksia maksettiin lähes 1 029 000 henkilölle, yhteensä 95,0 miljoonaa euroa. Vuodesta 2003 korvauksen saajien määrä kasvoi 1,3 % ja korvauksien määrä 2,0 %. Yksityishammaslääkärillä käyntien määrä kasvoi vastaavasti 1,5 %: käyntejä oli yli 2 940 000. Koko väestöstä 19,6 % sai hammashoidon Kela-korvauksia vuonna 2004. Yksityisten hammaslääkäripalveluiden käyttö vaihteli kunnittain samoin kuin edellisenä vuonna yli kolmanneksesta alle prosenttiin. Hammashoidon korvauksien saajia oli kaikissa kunnissa. Suurimmat väestöosuudet hammashoidon korvauksia saaneista olivat Eckerössä (34,8 %), Maarianhaminassa (33,8 %) ja Hammarlandissa (33,3 %). Ylipäätään suurimmat korvausten saajien väestöosuudet olivat Etelä- ja Lounais-Suomessa. Pienimmät väestöosuudet olivat Taivalkoskella (0,9 %), Halsualla (1,0 %) ja Kiteellä (1,1 %). Korvauksia maksettiin vuonna 2004 eniten paikkaushoidoista, kuten kahtena aiempanakin vuotena. Paikkaushoitoja korvattiin 51,8 miljoonalla eurolla, mikä on 54,5 % (vuosina 2002 ja 2003 vastaavasti 54 % ja 55 %) kaikista hammashoidon korvauksista Lisätietoja Kunta- ja ikäryhmäkohtaiset tilastot hammashoidon korvauksista vuosilta 2002-2004 on julkaistu Kelan Internet-sivuilla osoitteessa http://www.kela.fi/tilasto Yksityisen hammashoidon Kela-korvausten periaatteista kerrotaan tuoreessa Kelainfo-esitteessä, joka on julkaistu Kelan Internet-sivuilla osoitteessa http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/alias/hammash_info/$File/Hammash.pdf?OpenElement Kelan terveys- ja toimeentuloturvaosasto, asiantuntijahammaslääkäri Sari Helminen (4.4. alkaen), puh. 020 434 3917, sari.helminen@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit