Hammashoidon Kela-korvauksia maksettiin miljoonalle

Kela tiedottaa 12.3.2004 Hammashoidon Kela-korvauksia maksettiin miljoonalle Kela maksoi viime vuonna korvausta yksityisen hammashoidon kustannuksista yli miljoonalle vakuutetulle. Korvauksen saajien määrä kasvoi 44 prosenttia vuoteen 2002 verrattuna. Kela maksaa korvausta yksityisen hammaslääkärin palkkiosta 60 % vahvistetusta taksasta. Joulukuussa 2002 viimeinenkin ikäraja korvauksista poistui ja myös ennen vuotta 1946 syntyneet tulivat korvauksen piiriin. Samaan aikaan kunnallinen hammashoito laajeni koskemaan koko väestöä. Kelassa muutos merkitsi korvaushakemusten ja -kustannusten voimakasta kasvua. Vuoden 2003 aikana hammashoidon Kela-korvauksia maksettiin 1 015 000 henkilölle, yhteensä 93,1 miljoonaa euroa. Korvaussumma kasvoi 43 % vuoteen 2002 verrattuna. Samaan aikaan Kela-korvauksen osuus yksityishammaslääkärin perimästä palkkiosta on hieman pienentynyt. Vuonna 2002 keskimääräinen korvausprosentti oli 38,5 %, viime vuonna 37,2 %. Eniten korvauksia maksettiin paikkaushoidoista, 51 miljoonaa euroa, joka vastaa 55 prosenttia kaikista hammashoidon korvauksista. Kelan tilastojen mukaan yksityishammaslääkärille tehtiin viime vuonna 2,9 miljoonaa käyntiä. Koko väestöstä lähes joka viides (19,4 %) sai hammashoidon Kela-korvauksia. Korvausta saaneiden osuus vaihtelee kunnittain alle prosentista yli kolmannekseen. Eniten yksityishammaslääkärin palveluita käytettiin Etelä- ja Lounais-Suomen kunnissa. Suurin korvauksia saaneiden väestöosuus oli Sottungassa (33,6 %) ja pienin (0,9 %) Värtsilässä ja Juuassa. Kymmenestä suurimmasta kaupungista eniten Kela-korvausten saajia oli Turussa (27,7 %) ja vähiten Jyväskylässä (19,1 %) ja Oulussa (19,2 %). Ensimmäisen kokonaisen kalenterivuoden korvausten piirissä oli ikäluokka 1945 ja sitä ennen syntyneet. Heistä 24,9 % sai viime vuonna hammashoidon Kela-korvauksia. Luku ei sisällä rintamaveteraaneja. Ahkerimmin yksityisen hammaslääkärin palveluita käytti ikäryhmä 1946- 1955 syntyneet, joista Kela-korvausta sai 35 % ikäluokasta. Alle 18-vuotiaita korvausten saajissa on hyvin vähän (0,9 %), koska heillä on mahdollisuus maksuttomaan hoitoon kunnallisissa hammashoitoloissa. Lisätietoja Kela, terveys- ja toimeentuloturvaosasto, asiantuntijahammaslääkäri Sari Helminen, p. 020 434 3917 Kelan viestintä, tiedottaja Minna Latvala, p. 020 434 1418 Alueellisia tietoja hammashoidon korvauksista Kelan vakuutuspiireistä ja toimistoista kautta maan. Kuntakohtaiset hammashoidon korvaustilastot Kelan Internet-sivuilla osoitteessa http://www.kela.fi/tilasto, jossa valitaan Verkkotilastot - Kuntatilastot - Hammashoidon kuntatilasto tai suora linkki sivulle http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/200204124032MV?OpenDocument ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/12/20040312BIT00020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/12/20040312BIT00020/wkr0002.doc Appendix http://www.waymaker.net/bitonline/2004/03/12/20040312BIT00020/wkr0003.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.