Helpotettu hakumenettely on tepsinyt perhevapaiden lomakustannusten tasauksessa

Kela tiedottaa 15.9.2003 Helpotettu hakumenettely on tepsinyt perhevapaiden lomakustannusten tasauksessa Kela on korvannut tämän vuoden tammi-elokuussa työntekijöiden perhevapaiden vuosilomakustannuksia työnantajille 17,9 miljoonaa euroa - siis enemmän kuin koko vuonna 2002, jolloin kustannuksia korvattiin työnantajille kaikkiaan 13,3 miljoonaa euroa. Työntekijöitä, joiden lomakustannuksia korvattiin työnantajalle, oli tammi-elokuussa 18 816, heistä isiä 691. Viime vuonna työntekijöitä, joiden vuosilomakustannuksia korvattiin työnantajalle, oli kaikkiaan 18 821, heistä isiä 320. Korvausten kasvun selityksenä on hakumenettelyn helpottuminen vuoden- vaihteessa. Aiemmin kaksi kolmesta korvaukseen oikeutetusta työnantajasta jätti korvauksen hakematta osittain liian mutkikkaan hakemismenettelyn takia. Työnantaja voi hakea korvausta yhdellä hakemuksella vanhempainpäivärahakauden jälkeen takautuvasti kuuden kuukauden kuluessa. Sama hakemus voi kohdistua kahdelle lomanmääräytymisvuodelle. Korvausta maksetaan työnantajalle kaikista työntekijän vuosilomapäivistä, myös niistä, jotka tämä siirtää säästövapaaseen. Korvaus määräytyy vuosiloman kertymisajan vanhempainpäivärahan määrän mukaisesti ja sitä maksetaan 2,5 päivältä kalenterikuukaudelta. Esimerkiksi jos työnantaja on maksanut lomapalkkaa 10 kuukauden vanhempainpäiväraha-ajalta 1 682 euroa ja vanhempainpäiväraha on ollut tältä ajalta keskimäärin 39 euroa päivässä, lomakorvaus työnantajalle on 10 x 2,5 x 39 = 975 euroa. Korvauksesta ei peritä veroa. Lomakustannuskorvausta koskeva lainsäädäntö tuli voimaan vuonna 1994. Korvauksen tarkoituksena on tasata varsinkin naisvaltaisille aloille lapsen syntymästä aiheutuvia työnantajakohtaisia kustannuksia. Lomakustannuskorvauksen hakulomakkeen voi täyttää ja tulostaa Internetistä www.kela.fi. Lisätietoja Kelasta Päiväraha-, työttömyysturva- ja perhe-etuusasiat: lakimies Johanna Keski-Koukkari, puh. 020 434 3980, johanna.keski- koukkari@ kela.fi tai etuuspäällikkö Suvi Onninen, puh.020 434 3942, suvi.onninen@kela.fi. Tilastoasiat: pääsuunnittelija Raija-Leena Pajunen, puh. 020 434 1361, raija.pajunen@kela.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/15/20030915BIT00150/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/09/15/20030915BIT00150/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.