Hoitopaikanvalinta.fi esittelyssä Lääkäripäivillä 13.-15.1.2016

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste esittelee www.hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelua Lääkäripäivät 2016 -tapahtumassa Messukeskuksessa osastolla 1F24.

Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu on tietopaketti terveydenhuollon valinnanvapaudesta. Kansalaisia, terveydenhuollon työntekijöitä ja viranomaisia palveleva sivusto tarjoaa tietoa terveyspalvelujen käyttämisestä Suomessa ja ulkomailla, potilaan oikeuksista ja kustannusten korvauksista. Palvelun toteuttaa rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste yhteistyössä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, Kansaneläkelaitoksen sekä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa.

Tietopankki terveydenhuollon ammattilaisille

Terveydenhuollon ammattilaisille on verkkopalvelussa oma osionsa, johon on koottu tietoa muun muassa ulkomailta tulevien potilaiden hoidosta, hoitokustannusten laskutuksesta ja valtion korvauksesta sekä potilaan lähettämisestä hoitoon ulkomaille.

– Hoitopaikanvalinta.fi on ensimmäinen valtakunnallinen verkkopalvelu, jossa on kattavasti tietoa sekä kansallisesta terveydenhuollon valinnanvapaudesta että rajat ylittävästä terveydenhuollosta, sanoo yhteyspisteen päällikkö Noora Heinonen. – Verkkopalvelu on erinomainen apu myös terveydenhuollon ammattilaisille, jotka voivat hyödyntää tietoja omassa työssään sekä opastaa potilaitaan käyttämään verkkopalvelua.

Tutustu verkkopalveluun osastolla 1F24

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen ja Kelan asiantuntijat ovat tavattavissa Lääkäripäivillä osastolla 1F24 hallissa 1, ja esittelevät Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelua koko tapahtuman ajan.

Lääkäripäivillä on mukana myös Kelan Kanta-palvelut, joka esittelee vuoden 2016 aikana käyttöönotettavaa, lääkäreille tarkoitettua uutta palvelua. Kelain on Kelan toteuttama web-reseptipalvelu, joka mahdollistaa sähköisen reseptin laatimisen ja käsittelyn. Kelain-palvelun esittelytilaisuudet järjestetään hallissa 1, Sali 1a.


Lisätietoja medialle:

Rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspisteen päällikkö Noora Heinonen, puh. 040 481 4481, etunimi.sukunimi@kela.fi

Kela, Kanta-palvelut, viestinnän asiantuntija Pirjo Ikävalko, puh. 040 687 9964, etunimi.sukunimi@kela.fi, www.kanta.fi

Lisätietoja asiakkaalle:

www.hoitopaikanvalinta.fi

www.vardenhetsval.fi

www.choosehealthcare.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit