Huokeampi lääke löytyy "hintaputkesta"

Kela tiedottaa 1.4. Huokeampi lääke löytyy "hintaputkesta" Lääkevaihto eli geneerinen substituutio tulee voimaan tänään 1.4.2003. Lääkevaihdossa apteekki vaihtaa lääkärin tai hammaslääkärin määräämän lääkkeen halvimpaan tai lähes halvimpaan vaihtokelpoiseen valmisteeseen. Apteekki valitsee huokeamman lääkkeen "hintaputkesta", joka määräytyy lääkeyritysten ilmoittamien hintojen perusteella kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Lääkelaitos on julkaissut listan keskenään vaihtokelpoisista lääkkeistä. Lääkeyritykset ilmoittivat lääkevaihdon piirissä olevien lääkevalmisteiden hinnat Kelalle maaliskuussa. Kilpailusyistä lääkkeiden hinnat julkaistaan vasta tänään, kun lääkevaihto alkaa. Kela sai ilmoituksen yhteensä 1 638 valmisteesta. Noin 400 valmisteen hinta on laskenut ja vain muutaman noussut. 791 hintaputkea Vaihtokelpoiset lääkevalmisteet on ryhmitelty lääkemuodon, vahvuuden ja pakkauskoon mukaan omiksi ryhmikseen. Jokaiselle ryhmälle on muodostettu ns. hintaputki, jonka alarajan määrää ryhmän halvin lääkevalmiste. Sen lisäksi hintaputkeen pääsevät ne valmisteet, joiden hinta on enintään 2 tai 3 euroa halvinta hintaa korkeampi. Lääkeyritysten hintailmoitusten perusteella näitä hintaputkia muodostettiin kaikkiaan 791. Jos halvimman valmisteen hinta on alle 40 euroa, hintaputken yläraja saadaan lisäämällä halvimpaan hintaan 2 euroa. Jos taas halvimman valmisteen hinta on 40 euroa tai enemmän, hintaputken yläraja saadaan lisäämällä halvimpaan hintaan 3 euroa. Ellei lääkäri tai ostaja kiellä lääkevaihtoa, apteekilla on velvollisuus vaihtaa lääkärin määräämä lääkevalmiste johonkin hintaputken valmisteista. Lääkekorvaus maksetaan asiakkaalle toimitetun lääkevalmisteen hinnan perusteella. Seuraavaksi esimerkkinä enalapriili, joka on verenpaineen hoitoon tarkoitettu lääkeaine. Hintailmoitus tehtiin kaikkiaan kahdeksasta keskenään vaihtokelpoisesta lääkevalmisteesta. Samalla kauppanimellä lääkettä voi markkinoida useampi yritys eri hinnoilla. - Enaloc 20 mg (100 tablettia), Leiras Finland Oy Ab, 69,90 euroa - Renitec 20 mg (100 tablettia), C.K.Net Pharma Oy, 66,41 euroa - Enalapril-ratiopharm 20 mg (100 tablettia), Ratiopharm Oy, 55,71 euroa - Renitec 20 mg (100 tablettia),Merck Sharp & Dohme B.V., 54,43 euroa - Linatil 20 mg (100 tablettia), A/S Gea Farmaceutisk Fabrik, 54,43 euroa - Renitec 20 mg (98 tablettia), Merck Sharp & Dohme B.V., 53,37 euroa - Enalapril Biochemie 20 mg (100 tablettia), Biochemie GmbH, 48,37 euroa - Enalapril Generics 20 mg (100 tablettia),McDermott Laboratories Trading as Gerard Laboratories, 22,29 euroa Halvin enalapriilivalmiste on siis Enalapril Generics, joka maksaa 22,29 euroa. Se on hintaputken ainoa valmiste, koska hinnanero muihin valmisteisiin on suurempi kuin 2 euroa. Nyt muodostetuista vaihtokelpoisten lääkkeiden ja pakkauskokojen ryhmistä yli puoleen (445 kpl) saapui kaksi tai useampia hintailmoituksia. 346 ryhmään saapui ainoastaan yksi hintailmoitus. Muodostetuista ryhmistä 146 on sellaisia, joissa hintaputkeen on päässyt vain yksi lääkevalmiste ja muut valmisteet jäävät ulkopuolelle. Lääkkeiden myyntiluvan haltijat ilmoittavat vaihtokelpoisten valmisteiden hinnat Kelalle neljä kertaa vuodessa. Nyt voimaan tulleet hintaputket ovat käytössä kesäkuun loppuun saakka. Lääkeyritykset voivat nostaa tai laskea vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden hintoja myös kesken vuosineljänneksen. Apteekilla ei ole velvollisuutta vaihtaa lääkärin määräämää lääkettä sellaiseen valmisteeseen, jonka hinta on laskenut hintaputkeen vuosineljänneksen alun jälkeen, mutta se voi niin tehdä. Sen sijaan apteekki ei voi vaihtaa lääkärin määräämää lääkevalmistetta sellaiseen valmisteeseen, joka on hinnankorotuksen vuoksi siirtynyt pois hintaputkesta. Tavoitteena kustannussäästöt Lääkevaihdon tavoitteena on edistää kustannustehokasta lääkehoitoa. Asiakas saa lääkkeensä edullisemmin ja myös yhteiskunta säästää lääkekorvauskustannuksissa. Viime vuonna Kela maksoi sairausvakuutuslain mukaisia lääkekorvauksia 3 354 000 henkilölle yhteensä 859,4 miljoonaa euroa. 100-prosentin erityiskorvausryhmään kuuluvien lääkkeiden korvaukset kasvoivat edellisestä vuodesta 13 prosenttia ja 75-prosenttisen korvausryhmän 9 prosenttia. Peruskorvatuissa (50 %) lääkkeissä kasvu oli 13 %. Lääkekorvausten kasvu johtuu mm. uusien entistä kalliimpien lääkkeiden tulosta korvauksen piiriin. Lääkekorvauksia saaneiden lukumäärä on pysynyt lähes ennallaan (vähennystä 0,3 %). Lisätietoja Kelan terveys- ja toimeentuloturvaosasto, yliproviisori Sinikka Rajaniemi, p. 020 434 3921 tai 040 539 8777 proviisori Ulla Kurkijärvi, p. 020 434 3922 proviisori Erja Enoranta, p.020 434 3990 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT00190/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/01/20030401BIT00190/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.