Hyvinvoinnin alueellinen eriytyminen on Suomessa todellista ja huomattavaa

Kela tiedottaa 7.8. Julkaisuvapaa torstaina 7.8. klo 10 Hyvinvoinnin alueellinen eriytyminen on Suomessa todellista ja huomattavaa Kelan pääjohtaja Jorma Huuhtanen kuvaa hyvinvoinnin alueellista eriytymistä kolmen mittarin avulla Sosiaali- ja terveysturvan päivillä Kokkolassa 7.8. Käytetyt mittarit ovat Kela-riippuvuus, sairastavuusindeksi ja huono-osaisuusindeksi. Mittarit osoittavat, että tulevaisuuteen liittyy isoja haasteita. Huoltosuhteen huononemisen ja muuttoliikkeen vuoksi alueiden välinen epätasa-arvo on lisääntymässä. Samalla riippuvuus sosiaaliturvasta kasvaa eri alueilla eri tavoin. Maaseudun haja-asutusalueilla on vaikeinta, mutta myös kaupungeissa on paljon huono-osaisuutta. Terveysvakuutuksen kehittäminen helpottaisi terveyspalvelujen turvaamista kaikissa kunnissa. Myös tiheän ja koko maan kattavan kasvukeskusten verkoston kehittämistä tarvitaan, toteaa Huuhtanen. Kela-riippuvuus osoittaa, kuinka paljon kunnassa on maksettu Kelan etuuksia vakuutettua kohti suhteessa kunnallisveron tuottoon asukasta kohti. Kun luku on 100, etuuksia on saatu yhtä paljon kuin kunnallisveroja on maksettu. Etelä- ja Lounais-Suomi sekä kaupunkimaiset kasvukeskukset muuallakin maassa ovat keskimääräistä vähemmän Kela- riippuvaisia. Sairastavuusindeksi perustuu kolmeen muuttujaan: kuolleisuuteen, työkyvyttömyyseläkkeellä olevien osuuteen työikäisistä ja erityiskorvattaviin lääkkeisiin oikeutettujen osuuteen väestöstä. Kukin muuttujista on suhteutettu maan väestön keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Sairastavuusindeksi on kolmen osaindeksin keskiarvo. Sairastavuus on suurinta Itä- ja Pohjois-Suomessa kasvukeskuksia lukuun ottamatta. Huono-osaisuusindeksi koskee vain työikäistä väestöä. Kunnille on laskettu indeksiluku, joka kertoo, kuinka suuri on toimeentulotuen, asumistuen ja työttömyysturvan saajien osuus suhteessa maan keskiarvoon, jota merkitään luvulla 100. Huono-osaisuus on jakautunut alueellisesti suurin piirtein samoin kuin sairastavuus. Poikkeuksia ovat kuitenkin monet suuret kaupungit, joissa huono-osaisuus on yleistä. Lisätietoja Pääjohtaja Jorma Huuhtanen, puh. 020 4341 210 tai 0400 222 717. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/07/20030807BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/08/07/20030807BIT00040/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.