Ikäihmisten puutteellinen kuntoutus tulee yhteiskunnalle kalliiksi

Kela tiedottaa 1.9.2004, julkaisuvapaa Ikäihmisten puutteellinen kuntoutus tulee yhteiskunnalle kalliiksi - Suomalainen yhteiskunta on edelleen asenteiltaan valitettavan kova ikääntyviä ihmisiä ja vanhuksia kohtaan, totesi Kelan johtaja Helena Pesola puhuessaan keskiviikkona Espoossa Olarin seudun eläkeläisjärjestön tilaisuudessa. Ihmisen aktiivinen ja terve elämänvaihe on pitenemässä. Noin 70-75 ikävuoteen asti fyysinen toimintakyky säilyy varsin hyvänä ja alkaa heiketä sen jälkeen tasaisesti. Vanhuus ei ole sairaus, vaan luonnollinen osa elämää. Johtaja Pesola haluaa hakea nuoruuden ihannoinnille vahvan vastapainon vanhenemista tukevan myönteisen kulttuurin ja toimintakyvyn edistämistä tukevien toimintatapojen luomisesta. Tässä työssä terveyden edistämisellä, kuntoutuksella ja sosiaalisen ja fyysisen ympäristön muutoksilla on vahva sijansa. "Tutkimukset osoittavat selkeästi, että ikäihmisten kuntoutuksella saavutetaan hyviä tuloksia ja parannetaan edellytyksiä hyvään vanhuuteen. Ensisijainen järjestämisvastuu vanhusväestön toimintakykyä ylläpitävästä kuntoutuksesta on kunnilla, mutta se on aivan liian usein puutteellisesti järjestetty tai järjestämättä kokonaan. Jos ikääntyvien suomalaisten avun ja hoidon tarvetta saadaan siirtymään noin viisi vuotta eteenpäin, on odotettavissa, että 20-30 vuoden kuluttua ei ole enempää avun tarpeessa olevia ikäihmisiä kuin tänä päivänä, vaikka iäkkäämpien suomalaisten määrä kasvaakin nopeasti", arvioi johtaja Pesola. Pesola totesikin, että ikäihmisten kuntoutuksen järjestämisvastuu on selkeyttävä pikaisesti ja kuntoutukseen on kohdennettava riittävät voimavarat. Ellei asiaa saada kuntoon, se tulee kalliiksi koko yhteiskunnalle, aiheuttaa ennenaikaista laitoshoidon tarvetta, lisää eriarvoisuutta, inhimillistä kärsimystä ja tarkoituksettomuuden ja turvattomuuden tunnetta ikääntyneiden suomalaisten keskuudessa. Lisätietoja Kelan viestintä, tiedottaja Minna Latvala, puh. 020 434 1418 tai minna.latvala@kela.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/01/20040901BIT00270/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit