Itäisen Suomen Kela vastaa 840 000 asiakkaan palvelusta

Kelan organisaatio uudistuu ensi vuoden alussa. Samalla toimintansa aloittavat Itäinen vakuutuspiiri ja Itäinen asiakaspalveluyksikkö. Yhteensä yksiköt ovat työpaikka 720 kelalaiselle.

Kelan uudessa organisaatiossa vakuutuspiirien määrä vähenee 24:stä 5:een. Uusi Itäinen vakuutuspiiri muodostuu 1.1.2016 alkaen nykyisistä Pohjois-Savon, Etelä-Savon, Keski-Suomen ja Pohjois-Karjalan vakuutuspiireistä.

Vakuutuspiiri huolehtii etuushakemusten käsittelystä alueella.

Vakuutuspiirin rinnalla samalla alueella toimii Itäinen asiakaspalveluyksikkö, joka vastaa Kelan asiakaspalvelusta eri palvelukanavissa ja asiointitavoissa.

Itäisen vakuutuspiirin johtajaksi on nimitetty Riitta Huurinainen Joensuusta. Huurinainen on johtanut aikaisemmin Pohjois-Karjalan vakuutuspiiriä.

Itäisen asiakaspalveluyksikön päälliköksi nimitettiin Irma Parén Kouvolasta. Parén on aikaisemmin johtanut Etelä-Savon vakuutuspiiriä.

Lue Riitta Huurinaisen ja  Irma Parénin haastattelu Sosiaalivakuutuksen verkkolehdestä:

Itäisen alueen työpari pitää tiiviisti yhteyttä arjen keskellä

Ei vaikutusta palvelupisteiden määrään

Organisaatiouudistus ei vaikuta Kelan palvelupisteiden määrään. Kelalla on Itäisen asiakaspalveluyksikön alueella 37 toimistoa ja 56 yhteispalvelupistettä. Toimisto- ja yhteispalvelupisteiden rinnalla asiakkaille on tarjolla palvelua verkossa, puhelimessa ja ajanvarauksella.

Hakemuksia käsittelee 4 ratkaisukeskusta, asiantuntijalääkärikeskus ja skannauskeskus.

Vuosittain ratkaistaan noin 2,3 miljoonaa hakemusta ja etuuksia maksetaan arviolta 2,3 miljardia.

Myös Kelan ja kuntien välinen yhteistyö jatkuu eri paikkakunnilla. Uudistuksen takia ei ole jouduttu irtisanomaan toimihenkilöitä, eikä uudistus vaikuta työpaikkojen sijaintiin.

Lisätietoja
Itäisen vakuutuspiirin johtaja Riitta Huurinainen, puh. 0400 152 323
Itäisen asiakaspalveluyksikön päällikkö Irma Parén, puh. 040 183 4548
etunimi.sukunimi@kela.fi

Kuvat uudesta organisaatiosta

Uusi organisaatio, vakuutuspiirit ja asiakaspalveluyksiköt 1.1.2016 alkaen (pdf)

Itäinen asiakaspalveluyksikkö ja Itäinen vakuutuspiiri 1.1.2016 alkaen (pdf)

Kuvia vakuutuspiirien johtajista ja asiakaspalvelupäälliköistä Flickr-palvelusta.

Lue lisää organisaatiouudistuksesta Sosiaalivakuutuksen verkkolehdestä:
Kelan uusi organisaatio tukee palveluja. Kelan uudessa organisaatiossa asiakaspalvelut on ensimmäistä kertaa koottu yhden yksikön vastuulle.

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit