Joka neljännellä suomalaisella oikeus erityiskorvattaviin lääkkeisiin

Oikeus erityiskorvattaviin lääkkeisiin oli vuoden 2014 lopussa joka neljännellä eli 1 311 000 suomalaisella. Myönnettyjä oikeuksia oli kaikkiaan 2,1 miljoonaa, mikä tarkoitti 1,6 oikeutta henkilöä kohti.

Yleisin erityiskorvaukseen oikeuttava sairaus oli krooninen verenpainetauti. Sen perusteellac oli myönnetty 467 000 oikeutta. Toiseksi yleisin oli diabetes, 301 000 oikeutta,  ja kolmanneksi yleisin krooninen keuhkoastma, 252 000. Näiden kolmen sairauden korvausoikeuksien osuus oli puolet kaikista erityiskorvausoikeuksista.

Kela voi myöntää vaikean ja pitkäaikaisen sairauden perusteella tämän sairauden lääkkeisiin erityiskorvausoikeuden. Se tarkoittaa, että lääkkeistä maksetaan sairausvakuutuskorvauksena peruskorvausta (35 % lääkevalmisteen hinnasta) suurempi korvaus. Erityiskorvausoikeuden perusteella henkilölle korvataan tällöin joko 100 % (ylempi erityiskorvaus) tai 65 % (alempi erityiskorvaus).

Uusia erityiskorvausoikeuksia alkoi eniten diabeteksen vuoksi

Alkaneita erityiskorvausoikeuksia oli eniten diabeteksessa. Vuonna 2014 diabeteksen vuoksi myönnettiin 24 700 uutta oikeutta, mikä oli 5,2 % vähemmän kuin vuotta aiemmin. Astman vuoksi alkoi 13 800 uutta erityiskorvausoikeutta, mikä myös oli hieman vähemmän kuin vuotta aiemmin. Alkaneiden oikeuksien määrä pieneni edelleen myös kroonisessa verenpainetaudissa, jossa vähennys oli 12,3 %.

Kahden erityiskorvausoikeuden yhdistelmistä tavallisin verenpainetauti ja diabetes

Kaikkiaan 801 900 henkilöllä oli yksi korvausoikeus. Heistä joka neljännellä tämä oikeus oli myönnetty verenpainetaudin perusteella ja noin joka viidennelle astman perusteella. Kaksi korvausoikeutta oli 317 800 henkilöllä. Kahden korvausoikeuden yhdistelmistä tavallisin oli verenpainetauti ja diabetes. Tällainen yhdistelmä oli 62 400 henkilöllä. Kolmen korvausoikeuden yhdistelmistä tavallisin oli verenpainetauti, sepelvaltimotauti ja sepelvaltimotautiin liittyvä rasva-aineenvaihdunnan häiriö. Näitä yhdistelmiä oli 11 400 suomalaisella. 

Lue Lisää:
Tilastokatsaus 20.3. Eritysikorvattaviin lääkkeisiin oikeuttavat sairaudet 31.12.2014

Lisätietoja medialle:
Kelan aktuaari- ja tilasto-osasto
pääsuunnittelija Timo Partio, puh. 050 551 8302
etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit