Kansanedustaja, Kelan valtuutettujen puheenjohtaja Maija Perho 12.4.05 Kansaneläkelaitoksen tilinpäätöstilaisuudessa: Painopiste sairauden hoidosta terveyden edistämiseen

Suomalaisten ikääntymisestä johtuen menopaineet kasvavat lääkemenojen, kuntoutus- ja sairauspäivärahakustannusten noustessa. Sairausvakuutusmaksuin ja osin verovaroin rahoitetun järjestelmän menojen kasvun hillitseminen vaatii toimia monella lohkolla – niin jokaisen yksilön omissa elämäntavoissa kuin sosiaali- ja terveyspalveluissa ja lääkehuollossa. Ihmisten työ- ja toimintakyvyn ylläpito edellyttää toimivaa työterveyshuollon sekä varhais- ja ammatillisen kuntoutuksen yhteistyötä. Osana kuntoutusta tulee arvioida mahdolliset muutostarpeet myös työpaikalla. Työntekijöillä tulee olla mahdollisuus osallistua työhyvinvoinnin kehittämiseen. Toimenpiteiden on oltava oikea-aikaisia. Mitä pidemmälle sairaus etenee hoitamatta, sitä suuremmat ovat murheet yksilölle ja sitä suuremmat kustannukset yhteiskunnalle eli veronmaksajille ja työnantajille. Terveyskasvatuksen ja ennaltaehkäisevän terveydenhuollon merkitystä ei voi liikaa korostaa. Aina kun terveydenhuollon ammattilainen kohtaa asiakkaan, elämäntapakysymykset on syytä ottaa esille; niin ravitsemustottumukset, juomatavat, tupakointi kuin liikuntakin. Moni sairaus kuten kansantaudiksi kasvava aikuisiän diabetes, on ehkäistävissä pudottamalla painoa ja lisäämällä liikuntaa. Terveysliikunta on nostettava sille kuuluvaan arvoon. Liian usein lääkehoito on syrjäyttänyt elämäntapamuutokset hoitokeinona, jonka avulla lääkityksen tarve voisi poistua tai vähentyä. Verenpainetauti, diabetes ja korkea kolesteroli ovat tästä hyviä esimerkkejä. Reseptejä uusittaessa tulisi aina tarkistaa lääkityksen kokonaisuus. Riittävän hoitohenkilökunnan puute on johtanut tutkitusti vanhusten ylilääkintään, muun muassa liialliseen rauhoittavien lääkkeiden käyttöön. Lääkekustannusten kasvuennusteet ovat niin rajuja, että tarkoituksenmukaisempaan lääkkeiden määräämiskäytäntöön on määrätietoisesti koulutettava ja terveyskasvatusta ja neuvontaa niin perus- kuin erikoissairaanhoidossa lisättävä. Lisätietoja Kelan valtuutetut, puheenjohtaja Maija Perho, puh. 050 511 3128.

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit