Kansaneläkkeisiin korotus maaliskuussa

Kansaneläkkeitä korotetaan maaliskuusta alkaen seitsemällä eurolla. Tasokorotus koskee noin 660 000 kansaneläkkeen saajaa. Tasokorotus nostaa muitakin kansaneläkkeen määrään sidottuja etuuksia sekä kunnallisverotuksen eläketulovähennystä.

Kela maksaa korotuksen maaliskuun eläkkeen tai muun etuuden yhteydessä ilman hakemusta. Tasokorotuksen määrä on noin 7 euroa kuukaudessa. Kaikille ei kuitenkaan tule täyttä korotusta. Pitkäaikaisessa laitoshoidossa olevalle eläkkeensaajalle maksetaan 2,81-3,02 euron kuukausikorotus. Tasokorotusta pienentää sekin, että kansaneläkettä maksetaan vähennettynä eläkkeen varhentamisen tai ulkomailla asutun ajan takia. Tasokorotus tulee myös lähes 6 000 leskelle, jotka saavat Kelan maksamaa leskeneläkkeen täydennysmäärää. Myös maahanmuuttajan erityistuen ja sotilasavustuksen perusavustuksen määrä nousevat noin 7 euroa ja ylimääräisen rintamalisän määrä enimmillään 3,16 euroa kuukaudessa. Melan maksamia luopumistuen ja sukupolvenvaihdoseläkkeen täydennysosia korotetaan vastaavasti. Asumistukia ei tarkisteta välittömästi tasokorotuksen takia, mutta korotus otetaan eläketulona huomioon seuraavassa asumistuen tarkistuksessa. Kansaneläkkeen tasokorotuksen johdosta arvioidaan noin 10 000 eläkkeensaajalle tulevan oikeus pieneen kansaneläkkeen määrään, koska korotus nostaa sen työeläketulon määrää, jolla voi vielä saada kansaneläkettä. Saadakseen kansaneläkkeen heidän on täytettävä eläkehakemus. Kelan toimistot auttavat kansaneläkeoikeuden selvittämisessä ja eläkkeen hakemisessa. Hakemisella ei ole kiirettä, koska kansaneläkkeessä on vuoden takautuva hakuaika. Tasokorotus perustuu hallitusohjelmaan. Sen piti alun perin tulla voimaan vasta vuonna 2006. Hallitus aiensi kuitenkin korotusta sen vuoksi, että kansaneläkkeen tämän vuoden indeksikorotus jäi poikkeuksellisen pieneksi, alle 0,4 prosentin. Kansaneläkkeisiin on tehty erillisiä tasokorotuksia aikaisemminkin, viimeksi vuoden 2001 kesäkuussa. Silloin korotus oli 12,28 euroa kuukaudessa (72 markkaa). 1980-luvulla tasokorotuksia tehtiin kolme kertaa. Lisätietoja: Kelan toimistot Kelan viestintä, tiedottaja Hilkka Nakari, puh. 020 43 41473, hilkka.nakari@kela.fi Kansaneläkkeen täysi määrä ja tulorajat sekä 1.1.2005 että 1.3.2005: http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/251002130719HN?openDocument

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit