Kanta-palvelut parantavat tiedonkulkua ja tiedon hallintaa

Kanta-palvelujen ansiosta resepti- ja potilastieto on paikasta ja organisaatiosta riippumattomasti hoitavan tahon ja potilaan itsensä saatavilla, jos potilas on antanut tähän suostumuksen. Sähköinen resepti on jo yli 4 miljoonalla suomalaisella. Kuluvan vuoden aikana potilastietojakin on tallennettu jo 14 sairaanhoitopiirin alueella Potilastiedon arkistoon.

Kansallinen Terveysarkisto (Kanta) on yhteinen nimitys kansalaisten, terveyden-huollon ja apteekkien valtakunnallisille tietojärjestelmäpalveluille. Sähköinen resepti ja Lääketietokanta ovat jo käytössä kaikkien kuntien ja kuntayhtymien terveyspalveluissa. Myös Omakanta-palvelu on kansalaisten käytettävissä koko maassa. Parhaillaan julkinen terveydenhuolto on ottamassa käyttöön Potilastiedon arkistoa.

Omakanta-palvelusta jokainen näkee omat reseptitietonsa, ja vähitellen tietosisältö laajenee kattamaan muutakin potilastietoa.

-                     Palvelu mahdollistaa entistä tiiviimmän vuorovaikutuksen potilaan ja terveydenhuollon välillä hoidon suunnittelussa ja seurannassa, korostaa Kelan Kanta-palvelut-yksikön johtaja Marina Lindgren.

Kanta-palvelut tukevat kansalaisten osallistumista terveydestään huolehtimiseen ja sitoutumista sairauden hoitoon. Valtakunnallisia palveluita voidaan käyttää koko maassa, ja ne edistävät siten kansalaisten yhdenvertaisuutta terveyspalvelujen käyttäjinä.

-                     Kanta-palvelujen hyödyt realisoituvat parhaiten, kun sekä julkinen että yksityinen terveydenhuolto ovat mukana. Tavoite lähenee joka kuukausi. Tällä hetkellä sähköisen reseptin voi saada julkisen sektorin lisäksi jo yli 500:sta yksityisen       terveydenhuollon palvelupisteestä. Potilastiedon arkiston käyttöönotot yksityisessä terveydenhuollossa käynnistyvät myös vähitellen, toteaa Marina Lindgren.

Omakanta parantaa tiedonkulkua ja lisää toiminnan läpinäkyvyyttä

Omakanta-palvelua on käyttänyt jo yli 600 000 suomalaista. Reseptitietojen lisäksi jatkossa Omakannasta voi tarkistaa esim. lääkärin tekemän diagnoosin, annetut kotihoito-ohjeet tai jälkitarkastuksen ajankohdan. Tieto on helposti saatavilla yhdestä palvelusta kaikkina vuorokauden aikoina ja potilaan kotoa. Kansalainen voi Omakannan kautta valvoa omien tietojensa käyttöä ja päättää, mitkä hoitoyksiköt saavat käyttöönsä hänen tietojaan.

Kansalainen kirjautuu Omakanta-palveluun verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla. Terveydenhuollon henkilökunnalta vaaditaan Kanta-palveluihin kirjautumiseen henkilökohtainen Väestörekisterikeskuksen ammattihenkilökortti.

Omakantaa kehitetään edelleen

Resepti- ja hoitotiedot näkyvät Omakannassa sitä mukaa kuin terveydenhuollon palveluyksiköt ottavat Kanta-palvelut käyttöön. Ensi vaiheessa siellä on sähköisten reseptitietojen lisäksi potilaskertomustietoja. Vuoden 2015 aikana Omakannasta voi uusia reseptin tai laatia oman hoitotahtonsa tai elinluovutustahdon. Omakanta-palvelua kehitetään edelleen saadun palautteen ja lainsäädännön kehittymisen mukaan.


Lisätiedot
yksikön johtaja Marina Lindgren, Kela, Kanta-palvelut, puh. 0400 665 368
yksikön päällikkö Vesa Jormanainen, THL, Oper-yksikkö, puh. 040 163 0735
www.kanta.fi

Esitysmateriaali saatavilla 17.10.2014 klo 14.00 lähtien osoitteesta: http://www.kanta.fi/fi/esitykset

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit