Kehitysvammaiset saavat Kelan etuuksia entistä nuorempina

Kela tiedottaa 12.12. Kehitysvammaiset saavat Kelan etuuksia entistä nuorempina Kehitysvammaiset saavat Kelan etuuksia entistä nuorempina, keskimäärin 16-17-vuoden iästä alkaen. Vajaassa kolmessakymmenessä vuodessa etuuksien saannin alkamisikä on alentunut huomattavasti. Tärkein Kelan etuus kehitysvammaisille on työkyvyttömyyseläke. Pitkittäistutkimuksesta käy ilmi, että vajaa puolet kehitysvammaisiksi vuonna 1962 diagnosoiduista suomalaisista on saanut jotakin Kelan etuuksista vuosien 1970-1997 aikana. Työkyvyttömyyseläke ei kuitenkaan kata kaikkien kehitysvammaisten toimeentuloa, sillä joka viides 38-48- vuotiaista ei ollut saanut tai hakenut sitä. Syitä on monia: omaiset eivät ole halunneet tai he eivät ole osanneet hakea eläkettä tai viranomaiset eivät ole neuvoneet riittävästi etuuksien hakemisessa. Tutkimus antaa uutta tietoa yhteiskunnallisten palvelujen ulkopuolella elävien kehitysvammaisten elinoloista: heidän asuinolonsa ovat usein puutteelliset ja monilla on paljon hoidettavissa olevia sairauksia. Laitoksessa asuvat kehitysvammaiset kokevat elämänlaatunsa heikoksi, sillä jopa joka neljännen haastatellun mielestä lähiomaiset eivät ole pitäneet heihin riittävästi yhteyttä. Lisätietoja: Isto Ruoppila, professori, Psykologian laitos, Jyväskylän yliopisto Puh. (014) 260 2852 tai (050) 561 4474, ruoppila@psyka.jyu.fi Julkaisu: Ruoppila I, Poutanen V-M, Laurinkari J ja Vesala H: Kelan etuudet kehitysvammaisille henkilöille 1962-1998. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 73, 2003. ISBN 951-669-631-7. Tilaukset: Kelan tutkimusosasto, publ@kela.fi tai puh. 020 434 1938 Haastattelupyynnöt: Tanja Heikkinen, suunnittelija, Kelan tutkimusosasto Puh. 020 434 1921 tai (040) 510 8097, tanja.heikkinen@kela.fi www.kela.fi/tutkimus ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00160/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00160/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.