Kela, työministeriö ja Verohallitus yhteistyöhön sähköisen asioinnin kehittämiseksi

Kela, työministeriö ja Verohallitus yhteistyöhön sähköisen asioinnin kehittämiseksi Kela, työministeriö ja Verohallitus allekirjoittivat tänään sopimuksen sähköiseen asiointiin liittyvästä yhteistyöstä. Tavoitteena on ensimmäisessä vaiheessa luoda sähköistä henkilökorttia ja pankkitunnisteita käyttävä ja täydentävä yhteinen asiakkaiden tunnistusjärjestelmä. Sen avulla kansalaisille voidaan tarjota viranomaispalveluja verkossa. Suunniteltu tunnistusjärjestelmä tarjoaisi kaikille halukkaille mahdollisuuden viranomaisten verkkopalvelujen käyttöön ilman erityisiä sopimuksia tai lisähankintoja, kuten kortteja tai kortinlukijoita. Tunnistuspalvelu sisältäisi paitsi sähköisen henkilökortin ja pankkitunnistuksen myös kansalaiskäyttäjille ilmaisen, pankkitunnistusta teknisesti vastaavan menettelytavan, joka ei tuota sähköistä allekirjoitusta, mutta riittäisi esim. omien tietojen tarkistamiseen ja päivittämiseen. Kolmen suuren valtionhallinnon asiakaspalveluorganisaation yhteistyöllä tunnistuspalvelu voidaan toteuttaa taloudellisesti edullisimmalla tavalla ja välttää erillisistä ratkaisuista aiheutuva päällekkäisyys ja kansalaiskäytön eroavaisuudet. Tänään allekirjoitetulla sopimuksella Kela, työministeriö ja Verohallitus muodostavat Katve-konsortioksi itseään kutsuvan yhteenliittymän, joka voi neuvotella ja valmistella erilaisia sähköiseen asiointiin liittyviä sopimuksia kaikkien kolmen osapuolen nimissä. Yhteistyösopimuksen allekirjoittivat Kelan pääjohtaja Jorma Huuhtanen, työministeriön kansliapäällikkö Markku Wallin ja Verohallituksen pääjohtaja Jukka Tammi. Lisätietoja apulaisjohtaja Kalevi Heiliö, Verohallitus, p. (09) 7311 3584 tietohallintopäällikkö Heikki Haukirauma, työministeriö, p. (09) 1604 9223 osastopäällikkö Veikko Hytönen, Kela, p. 020 434 3800 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00220/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/03/20030303BIT00220/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.