Kela avasi Internet-sivuillaan sähköiset asiointipalvelut sairauspäivärahan ja erityishoitorahan saajille

Sairauspäivärahan tai erityishoitorahan saaja voi nyt tarkistaa omia henkilökohtaisia tukitietojaan Kelan Internet-sivujen uusista sähköisistä asiointipalveluista. Tunnistautuminen asiointipalveluihin onnistuu HST-kortin lisäksi usean eri pankkiryhmän verkkopankkitunnuksin.

Kelan Internet-sivujen www.kela.fi uusista sähköisistä asiointipalveluista sairauspäiväraha- tai erityishoitoraha-asiakas voi tarkistaa, onko hänen hakemuksensa ratkaistu sekä kuinka paljon ja mistä lähtien hänelle on myönnetty tukea. Maksutiedot kerrotaan noin kahdelta edeltävältä vuodelta. Asiointipalveluissa näkyvät myös sairauspäivärahan tai erityishoitorahan seuraavan maksun ajankohta sekä asiakkaan etuusasioita hoitavan Kelan toimiston yhteystiedot. Kelan myöntämät sairauspäiväraha ja erityishoitoraha on tarkoitettu korvaamaan ansionmenetystä. Sairauspäivärahaa maksetaan 16–67-vuotiaalle hakijalle, jos hän ei sairautensa vuoksi kykene tekemään työtä ja on ollut työssä kolmen kuukauden aikana ennen työkyvyttömäksi tuloaan. Tietoa sairauspäivärahasta on koottu Kelan Internet-sivujen kohtaan Kun sairastat. Erityishoitoraha korvaa lyhytaikaista ansionmenetystä, joka johtuu alle 16-vuotiaan lapsen sairaudesta tai vammasta. Sitä voidaan maksaa, kun vanhempi on lapsensa hoitoon osallistumisen vuoksi estynyt tekemästä työtään eikä saa poissaolon ajalta palkkaa. Erityishoitorahasta kerrotaan enemmän Kelan Internet-sivujen kohdassa Lapsiperheelle. Tunnistautuminen sähköisiin asiointipalveluihin laajeni Sairauspäivärahan ja erityishoitorahan saajien lisäksi Kelan sähköisistä asiointipalveluista omia henkilökohtaisia etuustietojaan voivat tarkistaa myös opintotukea, yleistä asumistukea sekä äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa hakeneet Kelan asiakkaat. Tunnistauduttuaan asiakas pääsee kaikkiin sähköisten asiointipalveluiden tukitietoihinsa samalla kertaa. Jos erityishoitorahan saaja on kahden vuoden aikana saanut myös äitiyspäivärahaa, näkyvät palvelussa sekä erityishoitorahan että äitiysrahan tukitiedot. Sähköisten asiointipalveluiden tunnistautumismahdollisuudet laajenivat tammikuussa. Nyt tunnistautuminen onnistuu HST-kortin sekä Nordean, Sampo Pankin ja Osuuspankkien verkkopankkitunnuksien lisäksi myös Aktian, säästöpankkien ja paikallisosuuspankkien pankkitunnuksin. Sähköiset asiointipalvelut löytyvät Kelan Internet-sivujen kohdasta Asiointi tai suoraan osoitteesta http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/160104104919IL?OpenDocument. Lisätietoja Kela, Terveys- ja toimeentuloturvaosasto, suunnittelija Pilke Lehto-Kaven, p. 020 434 3926, pilke.lehto-kaven@kela.fi järjestelmäpäällikkö Anna-Kaisa Ylhäinen, p. 020 434 3913, anna-kaisa.ylhainen@kela.fi Viestintä, tiedottaja Milla Holopainen, p. 020 434 1413, milla.holopainen@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit