Kela avasi Internet-sivuillaan yleisen asumistuen sähköisen asiointipalvelun

Kela tiedottaa 4.10.2004 Kela avasi Internet-sivuillaan yleisen asumistuen sähköisen asiointipalvelun Onko asumistukihakemus jo ratkaistu? Paljonko tukea myönnettiin? Milloin on seuraava maksupäivä? Vastaus kysymyksiin löytyy Kelan Internet-sivuilta. Yleisen asumistuen asiakkaille on avattu sähköinen asiointipalvelu, josta voi tarkistaa omat asumistukitiedot. Uudesta yleisen asumistuen sähköisestä asiointipalvelusta tuen hakija voi tarkistaa, onko hänen asumistukihakemuksensa ratkaistu sekä kuinka paljon ja mistä lähtien hänelle on myönnetty tukea. Asumistuen maksutiedot kerrotaan noin kahdelta edeltävältä vuodelta. Asiointipalvelussa näkyvät myös asumistuen seuraavan maksun ajankohta sekä asiakkaan etuusasioita hoitavan Kelan toimiston yhteystiedot. Viime vuonna Kela maksoi asumistukea 160 000 ruokakunnalle yhteensä 430 miljoonaa euroa. Yleinen asumistuki myönnetään aina ruokakunnalle, johon voi kuulua yksi tai useampia jäseniä. Yksi ruokakunnan jäsenistä on asumistuen hakija, ja hän voi tarkistaa yleisen asumistuen asiointipalvelusta kaikki asumistuen tiedot. Muut ruokakunnan jäsenet voivat selvittää asiointipalvelusta tuen viimeisimmät ratkaisu-, maksu- ja hakutiedot. Asumistukea voi saada vuokra-, asumisoikeus- tai omistusasuntoon. Tietoa yleisestä asumistuesta ja asumiseen liittyvistä muista tuista on koottu Kelan Internet-sivuille kohtaan Asumiseen tukea. Laskennat-kohdassa on käytettävissä myös yleisen asumistuen laskuri, jolla asiakas voi arvioida oman yleisen asumistukensa määrän. Sähköisillä asiointipalveluilla tuhansia käyttäjiä Yleisen asumistuen asiointipalvelu laajensi Kelan Internet-sivujen www.kela.fi henkilöasiakkaalle suunnattuja sähköisiä palveluja. Omia henkilökohtaisia etuustietojaan voivat tarkistaa myös opintotukea sekä äitiys-, isyys- ja vanhempainrahaa hakeneet Kelan asiakkaat. Opintotuen ja vanhempainpäivän sähköiset asiointipalvelut avattiin aikaisemmin tänä vuonna. Uudet sähköiset asiointipalvelut ovat erittäin suosittuja, ja tuhannet asiakkaat käyttävät niitä kuukausittain. Kelan sähköisiin asiointipalveluihin tunnistaudutaan Nordean, Osuuspankin tai Sampo-pankin verkkotunnuksilla tai sähköisellä henkilökortilla (HST-kortilla). Tunnistauduttuaan asiakas pääsee kaikkiin sähköisen asiointipalvelun tukitietoihinsa samalla kertaa. Jos esimerkiksi yleisen asumistuen hakija on kahden vuoden aikana saanut myös opintotukea tai vanhempainpäivärahaa, näkyvät palvelussa myös näiden maksu- ja hakutiedot. Sähköiset asiointipalvelut löytyvät Kelan Internet-sivujen kohdasta Asiointi. Lisätietoja Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto, suunnittelija Helena Vormala, p. 020 434 3396, helena.vormala@kela.fi suunnittelija Minna Jansson, p. 020 434 3673, minna.jansson@kela.fi Kelan viestintä, tiedottaja Milla Holopainen, p. 020 434 1413, milla.holopainen@kela.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/04/20041004BIT00060/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit