Kela esittää sairaanhoidon korvaustasoon korotuksia

Kela tiedottaa 27.2.2004 Kela esittää sairaanhoidon korvaustasoon korotuksia Kela esittää sosiaali- ja terveysministeriölle sairausvakuutuksen taksojen korottamista. Korvaustaso nousisi esityksen perusteella keskimäärin 40 %:iin perityistä palkkioista. Myös tekonivelten korvaamista ehdotetaan sairausvakuutuslakiin. Kelan hallitus päätti kokouksessaan 26. helmikuuta esittää sosiaali- ja terveysministeriölle vuoden 2005 budjettikehyksen valmistelua varten sairausvakuutuksen taksaperusteista annettujen asetusten muutoksia, jotta korvaustaso saataisiin nousemaan keskimäärin 40 %:iin perityistä palkkioista. Lääkärinpalkkioiden sekä tutkimuksen ja hoidon taksat nousisivat esityksen mukaan keskimäärin 28 %:lla. Taksaperusteiden korotus on edellytyksenä sairausvakuutuksen korvausten nostamiseksi terveyspoliittisesti merkittävälle tasolle. Korvaustasoa on korotettu viimeksi 1.7.1989. Viimeisten 30 vuoden aikana lääkärinpalkkioiden keskimääräinen korvaustaso on pudonnut 50 %:sta 31 prosenttiin. Kelan ehdotus ortopedisten tekonivelten korvaamiseksi lisäisi potilaiden taloudellisia mahdollisuuksia hakeutua mm. polvi- tai lonkkaleikkauksiin yksityissektorille. Nykyisin korvataan lääkärinpalkkion osuus yksityissektorin tekonivelleikkauksesta ja korvaustaso on 10-15 % leikkauksen kokonaiskustannuksista. Tekonivelen hinta on keskimäärin 15 % leikkauksen kokonaishinnasta. Kelan hallitus hyväksyi kokouksessaan myös vuosien 2005-2007 harkinnanvaraisen kuntoutuksen varojen käytön suunnitelman lähetettäväksi sosiaali- ja terveysministeriölle. Kelan harkinnanvaraiseen kuntoutukseen on vuodelle 2004 varattu valtion budjetissa 98 miljoonaa euroa. Määrä ei juurikaan muutu suunnittelukauden aikana. Suurin osa varoista kohdistuu työkykyä edistävään kuntoutukseen ja toiseksi eniten kehittämis- ja kokeilutoimintaan. Aikuisten psykoterapiaan käytetään ensi vuonna saman verran rahaa kuin tänäkin vuonna, 9,5 miljoonaa euroa. Reumasäätiö sai Kelalta noin 3,5 miljoonan euron avustuksen Heinolan sairaalan perusparannuksiin. Sairaala on valtakunnallinen tuki- ja liikuntaelinsairauksien hoito- ja tutkimuskeskus, jossa hoidetaan mm. 80 % vaikeaa reumaa sairastavista lapsipotilaista. Kela myönsi avustusta Kansanterveyslaitokselle hammashuollon kokonaisuudistuksen arviointitutkimuksen kolmannen ja viimeisen vaiheen toteuttamiseen. Hanke on Kansanterveyslaitoksen ja Kelan yhteinen. Hankkeen tarkoituksena on selvittää kuntien hammashuollon ja Kelan korvaaman hammashuollon laajenemisen vaikutuksia palvelujen käyttöön sekä väestön hakeutumiseen joko yksityisen hoidon tai julkisten palvelujen piiriin. Kela rahoittaa myös Turun yliopistossa professori Erika Isolaurin johdolla tehtävää tutkimushanketta, jossa selvitetään äidin ravinnon ja probioottien vaikutuksia lapsen myöhempään vaaraan sairastua allergiaan. Lapsia seurataan viiden vuoden ikään saakka. Tutkimuksen avulla etsitään keinoja vaikuttaa yleistymässä olevien allergioiden ilmaantumiseen. Lisätietoja Hallituksen puheenjohtaja, maaherra Rauno Saari, puh. 020 51 72002 Hallituksen sihteeri, osastopäällikkö Juhani Rantamäki, puh. 020 43 41409 Johtaja Pekka Morri, puh. 020 43 41324 Tiedottaja Hilkka Nakari, puh. 020 43 41473 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/27/20040227BIT00490/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/27/20040227BIT00490/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.