Kela esittää sairausvakuutuslakiin muutoksia: Sairausmatkojen korvauksiin säästöä matkojen yhdistelyllä ja yhteiskuljetu

Kela tiedottaa 18.12.2003 Kela esittää sairausvakuutuslakiin muutoksia: Sairausmatkojen korvauksiin säästöä matkojen yhdistelyllä ja yhteiskuljetuksilla Kansaneläkelaitos (Kela) esittää sairausvakuutuslakia muutettavaksi niin, että matkakorvauksiin saataisiin säästöjä tehokkaalla joukkoliikenteen ja yhteiskuljetusten käytöllä. Kelan hallituksen 18. joulukuuta sosiaali- ja terveysministeriölle tekemän esityksen mukaan vakuutettujen olisi hyödynnettävä matkojen yhdistelemistä eli ketjuttamista, jolloin matkan aikana olisi käytettävä useita liikennevälineitä, kuten säännöllisiä linja-autovuoroja ja taksia. Jos yleisiä joukkoliikennevuoroja ei ole käytettävissä, vakuutetut voivat käyttää palveluliikennettä ja kutsujoukkoliikennettä, joissa matkareitit ja aikataulut perustuvat asiakkaiden tilauksiin. Lakiuudistuksella pyritään lisäämään myös vakuutettujen yhteiskuljetuksia eli kimppakyytejä esimerkiksi takseissa. Uudistuksen tavoitteena on myös asiakaspalvelun parantaminen. Esityksen mukaan Kela voisi maksaa etuusmenoista korvauksia matkojen yhdistelykeskuksille, jotka järjestelevät, ketjuttavat ja yhdistelevät vakuutettujen matkoja. Suomessa on tällä hetkellä vajaa kymmenen matkojenyhdistelykeskusta, ja niitä on tarkoitus perustaa lisää. Jos liikenneyhteydet ovat huonot tai vakuutetun terveydentila vaatii kiireellistä hoitoon pääsyä, vakuutettu voisi edelleenkin saada korvausta taksilla yksin matkustamisesta, ambulanssikuljetuksesta tai muiden erityiskulkuneuvojen käytöstä. Lakimuutokset ovat Kelan mielestä tarpeen, sillä sairausvakuutuslakiin perustuvat matkakorvaukset ovat viime vuosina kasvaneet jopa kymmenen prosenttia vuodessa. Viime vuonna Kela korvasi matkakuluja yhteensä 122,3 miljoonalla eurolla. Joukkoliikenteen ja yhdistettyjen kuljetusten tehokas käyttö toisi säästöjä Kelan matkakorvauskuluihin. Jos matkojen ketjuttaminen ja yhteiskuljetukset saataisiin koko maan kattaviksi, ehdotetun lainmuutoksen tuomat säästöt saattaisivat olla noin 9 miljoonaa euroa vuodessa. Lisätietoja: YRJö MATTILA, KEHITTäMISPääLLIKKö, OTL, KELAN TUTKIMUSOSASTO PUH. 020 434 1279 TAI GSM 040 715 4166 yrjo.mattila@kela.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT00880/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT00880/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.