Kela kiintiöi psykoterapiavarat alueittain 3 kuukaudeksi kerrallaan

Kela kiintiöi psykoterapiavarat alueittain 3 kuukaudeksi kerrallaan Kelan toimistot ottavat taas vuoden alussa vastaan uusia psykoterapiahakemuksia. Kela kiintiöi vuodelle 2004 käytettävissä olevat terapiavarat vakuutusalueittain kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan. Kela on vahvistanut harkinnanvaraiseen kuntoutukseen kuuluvien psykoterapioiden myöntämisperusteet vuodeksi 2004. Uusi ohje perustuu valtion talousarvioesitykseen, harkinnanvaraisen kuntoutuksen kolmivuotissuunnitelmaan ja STM:n selvitystyöryhmän työn tuloksiin. Ohjeen lähtökohtana on, että kuntoutujien hoitovastuu säilyy aina julkisella terveydenhuollolla. Uusien ohjeiden valmistelussa kuultiin myös asiantuntijoita, jotka pitivät ensisijaisena psykoterapioiden jatkopäätösten turvaamista. Jatkoterapiana Kela voi myöntää kaikille ikäryhmille 1-2 käyntikertaa viikossa toiseksi vuodeksi. Lisäksi asiantuntijoiden suosituksen mukaan jatkoterapiaa voidaan myöntää erityisperustein opiskelijoille myös kolmanneksi vuodeksi kertaviikkoisena opintojen loppuvaiheessa. Sekä aikuisilla että nuorilla terapiaa tuetaan pääsääntöisesti enintään kahden vuoden ajan 1-2 kertaa viikossa. Tätä laajemmin terapiaa ei voida tukea eduskunnan myöntämällä rahamäärällä. Kolmannen viikottaisen käyntikerran myöntäminen ei ole mahdollista. Valtion ensi vuoden talousarviossa Kelan harkinnanvaraiseen kuntoutukseen on esitetty 98 miljoonaa euroa. Kela varaa summasta 12,5 miljoonaa euroa lasten ja nuorten (5-25-vuotiaat) psykiatriseen kuntoutukseen, josta terapioihin käytetään arviolta 9 milj. euroa. Aikuisten (26-64-vuotiaat) psykoterapioihin on käytettävissä noin 9,5 milj. euroa. Kela kiintiöi terapiavarat alueellisesti käytettäväksi neljännesvuosittain, jotta turvattaisiin palvelujen tasainen käyttö koko vuoden ajan. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tammi-maaliskuussa tuki psykoterapiaan voidaan myöntää koko maassa arviolta 750 uudelle 16-64 - vuotiaalle hakijalle. Lapsia (5-15 -vuotiaita) Kela ottaa uusina asiakkaina vain monimuotoisiin perhekuntoutuksen hankkeisiin, joista tiedotetaan tarkemmin erikseen. Jatkoterapiat turvataan kaikille Jatkoterapiat voidaan turvata kaikille ikäryhmille toiseksi vuodeksi 1-2 kertaa viikossa tapahtuvana. Tämä koskee myös niitä 5-15 -vuotiaita lapsia ja nuoria, joiden terapia on jo aloitettu ja jatkuu ensi vuonna. Opiskelijoille terapiaa voidaan tukea opintojen loppuvaiheessa kertaviikkoisena myös kolmannen vuoden ajan silloin, kun se on välttämätöntä opintojen loppuun saattamiseksi. Niille lapsille, nuorille ja aikuisille, joiden terapiakäyntejä Kela joutui tänä syksynä rajoittamaan, voidaan terapia myöntää 1.1.2004 alkaen alkuperäisen suosituksen mukaan, kuitenkin enintään kaksi kertaa viikossa. Kuntoutuja tai hänen omaisensa voi tarvittaessa ottaa yhteyttä Kelan toimistoon. Opiskelu- ja työkyvyn edistämistä korostetaan Uusien terapiahakemusten käsittelyssä korostetaan entisestään opiskelu- ja työkyvyn edistämistarvetta ja -tavoitetta. Kun terapian antajana on muu kuin psykiatri, asiakkaalla on oltava säännöllinen hoitosuhde psykiatriin hoidon ja mahdollisen lääkityksen tarpeen seurannan vuoksi. Sekä aikuisilla että nuorilla terapiaa tuetaan pääsääntöisesti enintään kahden vuoden ajan 1-2 kertaa viikossa. Kelan tähän mennessä tukemissa terapioissa suurin osa kuntoutujista on saanut terapiaa lääkärinlausunnon perusteella 1-2 kertaa viikossa. Lisää yhteistyötä sairaanhoitopiirien kanssa Kelan vakuutusalueet tiivistävät yhteistyötä sairaanhoitopiirien ja niiden psykiatrian vastuuyksiköiden kanssa. Tavoitteena on perustaa jokaiseen sairaanhoitopiiriin alueellinen psykiatrian asiantuntijaryhmä. Kelan toimistot valitsevat kuntoutushakemusten perusteella uusia terapia- asiakkaita ohjeissa vahvistettujen kiintiöiden mukaan. Tarvittaessa valinnassa voidaan hyödyntää alueellista asiantuntijaryhmää. Kela informoi sairaanhoitopiirejä ja niiden psykiatrian vastuulääkäreitä Kelan resursseista ja terapiahakemusten määristä, jotta sairaanhoitopiirissä voidaan tarpeenmukaisesti varautua järjestämään kuntoutus niille, joille Kela ei voi sitä myöntää. Asiakkaat voivat ottaa yhteyttä ensisijaisesti Kelan toimistoihin. Lisätietoja: Kela, kuntoutuslinja, suunnittelija Marjatta Kallio, puh. 020 43 43225 kehittämispäällikkö Tomi Ståhl, puh. 020 43 43666 kuntoutuspäällikkö Jouko Waal, puh. 020 43 43211 Pohjois-Suomen vakuutusalue, Oulu: ylilääkäri Jorma Kiuttu, puh. 020 435 4310 tai 040 754 5291 Länsi-Suomen vakuutusalue, Seinäjoki: ylilääkäri Tapio Koskela, puh. 020 435 5250 tai 040 754 528 ja suunnittelija Juhani Rinne, puh. 020 435 5266. Itä-Suomen vakuutusalue, Kuopio: etuuspäällikkö Jyrki Elo, puh. 020 43 57370 tai 040 751 7359 ja ylilääkäri Marja-Leena Sankari, puh. 020 43 57316 tai 040 592 6242. Lounais-Suomen vakuutusalue, Turku: ylilääkäri Hanna Järvinen, puh. 020 435 9628 tai 040 751 7358. Etelä-Suomen vakuutusalue, Lahti: ylilääkäri Kyösti Haukipuro, puh. 020 435 1543 tai 040 592 6252 ja vakuutussihteeri Meeri Korhonen, puh. 020 435 1531. Kts. myös uusi ohje (liitetiedosto): Psykiatrisen kuntoutuksen tukeminen harkinnanvaraisena kuntoutuksena (KKL 4 §) vuonna 2004 (Kelan ohje aluekeskuksille ja vakuutuspiireille 17.12.2003) ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT00100/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT00100/wkr0002.pdf http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/18/20031218BIT00100/wkr0003.pdf Appendix

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.