Kela kilpailuttaa taksimatkojen suorakorvausmenettelyn

Kela aloittaa kilpailuttamistoimet Kelan korvaamien taksimatkojen sähköisen suorakorvausmenettelyn ja matkojen yhdistelypalvelujen tuottamisesta.

Kela kilpailuttaa palveluntuottajat niillä alueilla, joilla suorakorvausmenettely ei ole vielä toiminnassa.

Kelan ja Suomen Taksiliiton yhteistyöhön perustuvan sopimusmenettelyn laajeneminen pysähtyi markkinaoikeuden päätökseen kesällä 2012, jolloin markkinaoikeus velvoitti Kelan kilpailuttamaan palveluntarjoajat.   Kela valitti päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jossa asian käsittely on edelleen kesken.

Menettelyssä taksimatkat keskitetään yhteen tilausvälityskeskukseen, jolla mahdollistetaan taksimatkojen yhdistely ja sähköisen matkakorvaustiedon tuottaminen Kelaan. Menettely parantaa asiakaspalvelua, ja taksimatkojen yhdistelyllä hillitään matkakustannusten kasvua.

Taksimatkojen suorakorvausmenettely on tällä hetkellä toiminnassa 13 sairaanhoitopiirin alueella. Näillä alueilla on jo saatu matkojen yhdistelyillä noin 8 miljoonan euron vuosisäästö.

Toiminta säilyy toistaiseksi ennallaan niillä alueilla, joilla suorakorvausmenettely on jo toiminnassa.

Lisätietoja medialle:

Kelan Terveysosasto, etuuspäällikkö Reija Jääskeläinen, puh. 020 63 43229 
Kelan Terveysosasto, lakimies Miikka Rainiala, puh. 020 63 43978
Kelan Terveysosasto, pääsuunnittelija Anne Giss, puh. 020 63 43986

Lisätietoja asiakkaalle:

www.kela.fi/matkakorvaus

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit