Kela-korvaukset muuttuvat vuonna 2013

Lääkkeiden peruskorvaus ja alempi erityiskorvaus pienenevät, mutta lääkekustannusten vuotuinen omavastuuosuus laskee. Sairaanhoidosta maksettava korvaus on yhtä suuri kuin taksa.

Sairausvakuutus korvaa osan asiakkaalle määrätyn lääkkeen kustannuksista perus- tai erityiskorvauksena.

Helmikuun 2013 alusta lääkkeiden peruskorvaus alenee nykyisestä 42 prosentista 35 prosenttiin ja alempi erityiskorvaus 72 prosentista 65 prosenttiin. Ylempi erityiskorvaus (100 %) säilyy ennallaan.

Lääkekustannusten vuotuinen omavastuuosuus laskee

Ensi vuoden alusta asiakkaan lääkekustannusten vuotuinen omavastuuosuus (ns. lääkekatto) alenee 670 euroon. Omavastuuosuuden täytyttyä asiakas maksaa jokaisesta korvattavasta lääkkeestään 1,50 euroa ostokertaa kohti. Lisäksi viitehintajärjestelmään kuulumattomien korvattavien lääkevalmisteiden tukkuhintoja alennetaan 5 prosenttia. Viitehintajärjestelmään kuuluu noin puolet korvattavista lääkepakkauksista.

Lääkekorvausten muutoksista hyötyvät paljon lääkkeitä käyttävät henkilöt. Satunnaisesti lääkkeitä tarvitsevien henkilöiden kustannukset nousevat jonkin verran. Tukkuhintojen lasku hyödyttää kaikkia lääkkeiden käyttäjiä. Muutosten vaikutukset suomalaisten lääkekuluihin ovat suurimmalle osalle enintään 10 euroa vuodessa.

Sairaanhoidon korvausperusteet selkiytyvät

Yksityisen sairaanhoidon korvausperusteet kertovat 1.1.2013 alkaen suoraan asiakkaalle maksettavan korvauksen määrän.

Kela vahvistaa lääkärin- ja hammaslääkärinpalkkioille sekä tutkimuksille ja hoidoille taksan. Potilaille maksetaan korvausta taksan määrä. Samalla luovutaan tutkimuksen ja hoidon korvaamisen yhteydessä perittävästä kiinteästä, 13,46 euron omavastuusta. Laboratorio- ja radiologisia tutkimuksia lukuun ottamatta korvaustaso säilyy ennallaan.

Uudet taksat ovat nähtävissä verkossa 1.1.2013 www.kela.fi/taksat.

Uudistuksen ansioista asiakkaiden on helpompi vertailla yksityisistä terveydenhuoltopalveluista perittäviä hintoja. Eri puolella Suomea perittäviä hintoja voi vertailla verkossa www.kela.fi/hintavertailu.

Matkakustannusten omavastuu nousee

Kelan korvaamien matkojen matkakohtainen omavastuu nousee vuoden 2013 alusta nykyisestä 9,25 eurosta 14,25 euroon. Matkakustannusten vuotuinen omavastuu (ns. matkakatto) nousee tällöin nykyisestä 157,25 eurosta 242,25 euroon.

Kela-korvausten muutokset liittyvät hallituksen säästöpäätöksiin, joiden mukaan valtion sairausvakuutusmenoja on vähennettävä vuosittain 153 miljoonaa euroa. Tästä summasta lääkekorvausten osuus on 113 miljoonaa euroa, yksityisten terveydenhuoltopalvelujen käytöstä maksettavien korvausten osuus 20 miljoonaa euroa ja matkakorvausten osuus 20 miljoonaa euroa.

Lisätietoja medialle:

Kelan terveysosasto,
etuusjohtaja Elise Kivimäki, puh. 040 539 9453
etunimi.sukunimi@kela.fi

etuuspäällikkö Päivi Kaikkonen (lääkkeet), puh. 040 352 7249
suunnittelija Leena Lehtovaara (sairaanhoidon korvaukset), puh. 0400 899 032

Laskelmia lääkekorvausten muutosten vaikutuksista (pdf)
Kela-korvaukset muuttuvat 2013 -esite (pdf)

Tiedote ruotsiksi http://www.fpa.fi/aktuellt

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.