Kela lähetti ensi lukuvuoden opintolainapäätöksen 57 000 opiskelijalle

Kela tiedottaa 30.7. Kela lähetti ensi lukuvuoden opintolainapäätöksen 57 000 opiskelijalle Kela on lähettänyt tällä viikolla opintotukipäätöksen ensi lukuvuoden opintolainoista 57 000:lle opintojaan jatkavalle. Nyt lähetettävässä päätöksessä on myös tiedot ensi lukuvuoden opintorahoista ja asumislisistä. Opintojaan jatkava saa tämän päätöksen automaattisesti, jos hänelle on myönnetty lainatakaus ja muu opintotuki koko opiskeluajalle. Jos päätöstä ei ole tullut elokuun puoliväliin mennessä, opiskelijan on haettava uudelleen tukea. Voimassa olevat opintotukitiedot voi tarkistaa Kelan toimistosta tai yliopiston opintotukineuvonnasta. Opintojaan aloittavien on haettava opintotukea. Useimmille oppilaitokseen valituille vähintään 17-vuotiaille Kela lähettää esitäytetyn hakemuslomakkeen. Jos esitäytettyä lomaketta ei ole tullut, on käytettävä hakemuslomaketta, jonka saa oppilaitoksesta, Kelan toimistosta tai Kelan Internet-palvelusta. Useimmissa käsittely- yksiköissä hakemus ratkaistaan keskimäärin kahdessa viikossa, mutta esimerkiksi ammattikorkeakouluopiskelijoiden on varauduttava noin neljän viikon käsittelyaikaan. Pankki tarkistaa opintolainatiedot Kelasta Opintolainan hakemiseen ja nostamiseen liittyvät menettelytavat ovat muuttuneet. Kelan ja pankkien välille on rakennettu tietoliikenneyhteydet, joiden avulla pankki tarkistaa, onko lainatakaus voimassa, kun opiskelija nostaa lainaa. Näin estetään se, että opintolainaa nostettaisiin esimerkiksi opintojen päättymisen jälkeen. Myös lainamäärien muutokset ovat mahdollisia. Opiskelijalle tarkistusmenettely tarkoittaa sitä, että hänen ei enää tarvitse toimittaa takauspäätöstä pankille, kun hän hakee opintolainaa. Takaustietojen tarkistamiseen Kelasta kuluu kuitenkin vähintään yksi pankkipäivä, joten lainarahoja ei saa samana päivänä kuin lainaa hakee. Opiskelija voi hakea pankista opintolainaa vasta, kun Kela tai yliopiston opintotukilautakunta on tehnyt päätöksen lainatakauksesta. Syyslukukauden ensimmäisen lainaerän voi nostaa aikaisintaan 1.8. Nostoerät ja -ajankohdat on kerrottu opintotukipäätöksessä. Päätöksen liitteenä on tiedote lainan hakemisen ja nostamisen muutoksista. Opiskelija maksaa korkoja jo opintotukiaikana Lukuvuodesta 2003-2004 lukien nostetut opintolainat muodostavat uuden lainatyypin, jossa opiskelija maksaa lainasta korkoa jo opintotukiaikana. Itse maksettava korko on yksi prosentti näiden uusien lainojen lainapääomasta. Jos itse maksettava korko jää alle 15 euron, koko korko lisätään pääomaan. Näitä lainoja varten opiskelijan ja pankin on tehtävä uusi velkakirja. Ennen lukuvuotta 2003-2004 nostettujen lainojen lainaehdot eivät muutu. Niiden korot pääomitetaan kokonaisuudessaan niiden lukukausien aikana, jolloin opiskelija saa opintotukea. Opintotukiaikaan pidennyksiä Elokuusta alkaen opintotukiaika pitenee eräissä 180 opintoviikon yliopistotutkinnoissa. Tukikuukausien enimmäismäärä nousee 55:stä 60 kuukauteen arkkitehdin, diplomi-insinöörin, kuvataiteen maisterin, maisema-arkkitehdin, musiikin maisterin ja psykologian maisterin tutkinnoissa. Ensimmäistä kertaa opintotukea saaville tuki myönnetään automaattisesti 60 kuukaudeksi, mutta jo aiemmin opintotukea saaneiden on erikseen haettava pitempää tukiaikaa. Viiden kuukauden pidennystä voi hakea, vaikka 55 kuukauden tukiaika olisi jo päättynyt. Kela ja yliopistot ovat tehneet tiedotteen, jossa selvitetään, miten pitempää tukiaikaa haetaan ja mitä vaikutuksia sillä on opintotuen tulovalvontaan ja asumisen tukeen. Tiedotetta saa yliopiston opintotukineuvonnasta ja Kelan Internet-palvelusta (www.kela.fi) Kesätöiden tulot voivat estää opintotuen nostamisen Kela muistuttaa opiskelijoita siitä, että kalenterivuoden kaikki tulot vaikuttavat siihen, miten monelta kuukaudelta opiskelija voi nostaa opintotukea. Tämä koskee myös kesäkuukausien tuloja, vaikka sinä aikana ei olisi opintotukea saatu. Jos tukikuukausien lukumäärän mukaan laskettava vuosituloraja ylittyy, opiskelijan on peruttava tukea syksyltä tai hänen on palautettava jo maksettujen opintoraha- ja asumislisäkuukausien tukea. Palautukset on maksettava vuoden 2004 maaliskuun loppuun mennessä. Muussa tapauksessa liikaa maksetut opintotuet peritään takaisin 15 prosentilla korotettuina, kun tukivuoden 2003 tulovalvonta tehdään helmikuussa 2005. Takaisinperintää ei kuitenkaan tule niiden tulojen vuoksi, jotka on saatu ennen opintojen aloituskuukautta tai valmistumiskuukauden jälkeen. Tuensaajan kannattaa kuitenkin säilyttää tiliotteet ja maksukuitit. Kela tekee tulovalvonnan verotustietojen avulla, ja niissä ei ole tietoa tulojen maksuajankohdasta. Tuensaajan on tämän vuoksi selvitettävä, mikä osa tuloista on saatu muuna kuin opiskeluaikana. Lisätietoja pääsuunnittelija Ilpo Lahtinen, puh. 020 434 3254, ilpo.lahtinen@kela.fi lakimies Jukka Laukkanen, puh. 020 434 3314, jukka.laukkanen@kela.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/30/20030730BIT00130/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/30/20030730BIT00130/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.