Kela selvittää kansaneläkkeitä

 Kela tarkistaa syksyn kuluessa, että kansaneläkkeet maksetaan oikean suuruisina. Eläkkeensaajien ei itse tarvitse tehdä mitään, ellei Kelasta oteta heihin yhteyttä.

Tänä vuonna Kela selvitti tietokoneajoilla kaikkiaan 90 591 eläkkeensaajan eläketulot. Näistä hieman alle 1 200 eläkkeensaajan tiedot siirtyivät Kelan toimistoihin tarkasteltavaksi yksityiskohtaisemmin. Aiempien vuosien kokemuksella voi arvioida, että heistä noin vajaalle puolelle kansaneläke on maksettu joko liian suurena tai pienenä.

Vuosittaisissa tietokoneajoissa Kela vertaa kansaneläkkeen saajien muualta kuin Kelasta maksettuja eläkkeitä ja korvauksia niihin tietoihin, joiden perusteella kansaneläke on maksettu. Nyt vertailussa ovat mukana ne eläkkeensaajat, jotka ovat saaneet kansaneläkettä syksyllä 2012 tehdyn vastaavan vertailun jälkeen tai joiden eläketiedoissa on tapahtunut vertailun jälkeen muutoksia.

Jos eläkkeensaajan muut eläkkeet ja korvaukset eivät vastaa kansaneläkkeen perusteena olevia tietoja, Kelan toimistot tutkivat tarkemmin, mistä erot johtuvat. Kela ottaa yhteyttä eläkkeensaajaan, jos kansaneläkkeen määrä on syytä korjata joko suuremmaksi tai pienemmäksi.

Lisätietoja asiakkaille:
Verkossa http://www.kela.fi/elakelaiset

Eläkeasioiden palvelunumero 020 692 202 arkisin klo 8–18

Lisätietoja medialle:
Kelan eläkeryhmä
Etuuspäällikkö Pirjo Raute puh. 020 634 3580 etunimi.sukunimi@kela.fi
Suunnittelija Raija-Liisa Foudila puh. 020 634 3358 etunimi.sukunimi@kela.fi

Kelan viestintä
Yhteystiedot www.kela.fi/viestinta
Puhelinpalvelu medialle p. 040 733 522, arkisin klo 9-16
Sähköposti viestinta@kela.fi

Mediainfo on Kelan taustoittava uutiskirje medialle. Tilaa kerran kuussa ilmestyvä mediainfo osoitteessa http://www.kela.fi/uutiskirje

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit