Kela tasaa työtä Etelä- ja Lounais-Suomesta muualle maahan

Sähköinen asiakirjahallinta ja työn tasaaminen uudistavat Kelan toimintaa. Vuonna 2005 etuuksien valmistelu- ja ratkaisutyötä siirretään Etelä- ja Lounais-Suomen kasvukeskusten toimistoista muualle Suomeen jo yli sata henkilötyövuotta.

Kelan hallitus hyväksyi eilen toiminta- ja taloussuunnitelman 2005-2008 ja vakuutusalueiden tulossopimukset. Tulossopimusten mukaan Etelä-Suomen vakuutusalue siirtää ensi vuonna työtä Itä-Suomeen noin 60 henkilötyövuotta sekä Pohjois-Suomeen ja Länsi-Suomeen yhteensä yli 20 henkilötyövuotta. Seuraavien kolmen vuoden aikana töiden siirtoa lisätään niin, että vuonna 2008 Etelä-Suomesta siirrettävän työn määrä nousee alueen oman arvion mukaan jo 104 henkilötyövuoteen. Toinen työtä luovuttava vakuutusalue on Lounais-Suomi, joka siirtää ensi vuonna töitä yhteensä yli 20 henkilötyövuoden verran lähinnä Länsi-Suomeen. Eniten töitä vastaanottaa Itä-Suomen alue, jonne siirtyy muualta töitä ensi vuonna yhteensä yli 70 henkilötyövuoden verran. Suunnittelukauden loppuun mennessä töitä on siirretty Itä-Suomeen arviolta yhteensä 160 henkilötyövuoden verran. Pohjois-Suomen vakuutusalue saa yhteensä noin 20 henkilötyövuoden verran siirtotöitä ja suunnittelukauden loppuun mennessä lähes 40 henkilötyövuotta. Länsi-Suomen alue ottaa töitä vastaan 20 henkilötyövuoden verran ja vuonna 2008 arviolta 35 henkilötyövuotta. Lisätietoja pääjohtaja Jorma Huuhtanen, puh. 020 434 1210 Kelan organisaatiossa koko maa on jaettu viiteen vakuutusalueeseen, joissa jokaisessa on aluekeskus. Etelä-Suomen aluekeskus, Lahti, aluejohtaja Ilkka Ruoppila, p. 020 435 1500 Itä-Suomen vakuutusalue, Kuopio, aluejohtaja Sari Hänninen, p. 020 435 7200 Lounais-Suomen vakuutusalue, Turku, aluejohtaja Heikki Kuusiaho, p. 020 435 9632 Länsi-Suomen vakuutusalue, Seinäjoki, aluejohtaja Ritva Heinonen, p. 020 435 5200 Pohjois-Suomen vakuutusalue, Oulu, aluejohtaja Tuomo Lämsä, p. 020 435 4301

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit