Kela valvoo työttömyysturvan saajien tuloja

Kela tarkastaa säännöllisesti työttömyysturvan saajien muut tulot. Pieni osa työttömyysetuuksien saajista jättää ilmoittamatta muut tulonsa. Tulot kannattaa ilmoittaa Kelaan, sillä ne eivät välttämättä poista oikeutta työttömyysturvaan: soviteltua työttömyysetuutta voi saada, kun tekee esimerkiksi osa-aikaista tai keikkatyötä.

Työttömyysturvan tulonvalvonnalla selvitettiin vuoden 2010 verotiedoissa ilmoitetut etuuden saajien muut tulot. 749 henkilöä oli jättänyt kertomatta tuloista, jotka olisivat vähentäneet työttömyysetuutta tai estäneet sen saamisen kokonaan.

Henkilöä kohden liikaa maksettu määrä oli noin 4900 euroa vuoden 2010 aikana. Palkkatuloja oli jättänyt ilmoittamatta noin 450 henkilöä ja elinkeinotoiminnan ansiotuloa noin 40 henkilöä. Myös joitakin tekijänoikeuskorvauksia oli jäänyt ilmoittamatta.

Kela perii takaisin liikaa maksetut etuudet. Jos on syytä epäillä, että etuuden liikamaksuun liittyi etuuden hakijan väärinkäytös, Kela käynnistää lisäksi väärinkäytösasian selvittämisen.

Kela saa verottajalta tiedot muun muassa työttömyysturvan saajien tuloista. Jos työttömyysetuutta oli maksettu 240 päivää mutta palkka- tai elinkeinotoiminnan tulot ylittivät 3000 euroa, tilanne selvitettiin tarkemmin.

Kaikkiaan Kela maksoi työttömyysetuuksia 268 790 henkilölle vuonna 2010.

Lisätietoja asiakkaille
Verkossa www.kela.fi/tyottomyys
Työttömyysajan tukien palvelunumero 020 692 210 arkisin klo 8–18

Lisätietoja medialle
Kelan eläke- ja toimeentuloturvaosasto
etuuspäällikkö Heli Kauhanen, puh. 020 634 3503
suunnittelija Nina Ekman, puh. 020 634 3304

Kelan viestintä
Yhteystiedot www.kela.fi/viestinta
Puhelinpalvelu medialle p. 040 733 522, arkisin klo 9-16
Sähköposti viestinta@kela.fi

Mediainfo on Kelan taustoittava uutiskirje medialle. Tilaa kerran kuussa ilmestyvä mediainfo osoitteessa http://www.kela.fi/uutiskirje

Liitteet & linkit