Kela voi myöntää psykoterapiaa myös kolmanneksi vuodeksi

Kela voi myöntää psykoterapiaa myös kolmanneksi vuodeksi Kela kohdistaa tänä vuonna 20 miljoonaa euroa aikuisten ja nuorten psykoterapioiden tukemiseen. Nyt terapiaa voidaan myöntää tarvittaessa myös kolmanneksi vuodeksi kertaviikkoisena. Lisäksi harkinnanvaraisen kuntoutuksen määrärahoista varataan erikseen miljoona euroa Aasian maanjäristyksen uhrien ja omaisten tukemiseen. Valtion ensi vuoden talousarviossa Kelan harkinnanvaraiseen kuntoutukseen on esitetty 100 miljoonaa euroa (98 milj. euroa vuonna 2004). Kela varaa summasta nuorten psykoterapioihin 9,8 miljoonaa ja aikuisten psykoterapioihn 10,3 miljoonaa. Molemmat summat ovat 0,8 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuonna 2004. Uudet ohjeet voimaan 1.1.2005 alkaen Kela on tukenut sekä aikuisille että nuorille terapiaa pääsääntöisesti enintään kahden vuoden ajaksi 1-2 kertaa viikossa. Vain opiskelijoille terapiaa on voitu tukea myös kolmanneksi vuodeksi, kun se on välttämätöntä opintojen loppuun saattamiseksi. Uusien ohjeiden mukaan terapiaa voidaan myöntää 1.1.2005 alkaen kaikille kuntoutujille tarvittaessa myös kolmanneksi vuodeksi kertaviikkoisena. Muutos perustuu terapian vaikuttavustuloksiin ja saatuihin asiantuntijalausuntoihin. Uusissa ohjeissa Kela on pyrkinyt muokkaamaan terapian myöntämiskäytäntöjä aikaisempaa joustavammiksi. Ennen terapian hakemista kuntoutujalla tulee olla vähintään kuusi kuukautta jatkunut asianmukainen hoitosuhde, jonka aikana psykiatri on tehnyt arvion diagnoosista ja kuntoutustarpeesta. Lyhytkestoisen terapian myöntämiseen ei sovelleta normaalin psykoterapian myöntämisohjeita. Riittää, että kuntoutujalla on diagnoosin tekemisen jälkeen kolme kuukautta jatkunut asianmukainen hoitosuhde. Terapian tarpeen tulee perustua psykiatrin laatimaan yksilöityyn kuntoutustarpeen ja -tavoitteen kuvaavaan lausuntoon. Terapia-asiakkaiden määrät vuonna 2004 ja 2005 Viime vuonna Kelan tukeman psykoterapian määrärahat riittivät uudistettujen ohjeiden ansiosta koko vuodeksi. Kuntoutuspäätöksiä voitiin tehdä koko vuosi ilman keskeytyksiä. Joulukuuhun 2004 mennessä Kelan tukemaa terapiaa oli saanut 5 094 aikuista ja 3 924 lasta tai nuorta (5-25 -vuotiaat). Vuonna 2005 tuki psykoterapiaan voidaan myöntää noin 3000:lle uudelle aikuisasiakkaalle ja yli 2000:lle 16-25 -vuotiaalle. Lapsia (5-15 -vuotiaita) Kela ottaa vain monimuotoisiin perhekuntoutuksen hankkeisiin, joista tiedotetaan tarkemmin erikseen. Kela kiintiöi terapiavarat alueellisesti käytettäväksi neljännesvuosittain, jotta turvattaisiin palvelujen tasainen käyttö koko vuoden ajan. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä tammi-maaliskuussa tuki psykoterapiaan voidaan myöntää koko maassa arviolta 1 200 uudelle 16-64 -vuotiaalle hakijalle. Kuntoutusta Aasian katastrofin uhreille ja omaisille Aasian katastrofi koskettaa suurta joukkoa suomalaisia ja heidän omaisiaan. Terveyskeskukset ja sairaanhoitopiirit huolehtivat ensivaiheen psykososiaalisen kriisiavun järjestämisestä. Kelan normaalit kuntoutusmuodot, esim. psykiatrinen kuntoutus ja lääkinnällinen kuntoutus, ovat käytettävissä kriisivaiheen jälkeen. Kela on päättänyt lisäksi varata miljoona euroa Kelan kuntouslain (KKL) 4 §:n mukaisista varoista Kaakkois- ja Etelä-Aasian maanjäristyksen uhrien ja omaisten tukemiseen. Kuntoutuslinja valmistelee kiireellisesti yhdessä asiantuntijoiden kanssa tarkempaa suunnitelmaa ja ohjeita varojen käytöstä. Lisätietoja: Kela, kuntoutuslinja, etuuspäällikkö Tomi Ståhl, puh. 020 43 43666, tomi.stahl@kela.fi kuntoutuspäällikkö Jouko Waal, puh. 020 43 43211, jouko.waal@kela.fi Kts. myös Kelan psykoterapiaohje 12/2005 (KKL 4§) Kelan Internet-sivuilla www.kela.fi Kuntoutukseen -sivustolla (Harkinnanvarainen kuntoutus - Psykoterapiat) Suora linkki word-tiedostoon: http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/alias/psyko_word/ Suora linkki pdf-tiedostoon: http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/(WWWAllDocsById)/91A91B92F32D6269C2256F7F00460E73/$file/Psykoter_laakku.pdf ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=61951&fn=wkr0001.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit