Kelan eläke-etuuksien saajien määrä vähenee

Kelan eläke-etuuksien saajia oli vuoden 2014 lopussa yhteensä 673 100. Määrä on vähentynyt lähes 10 % vuodesta 2008. Eniten on vähentynyt rintamalisän ja perhe-eläkkeen saajien määrä, mutta myös kansaneläkettä saavien määrä on pienentynyt vuodesta 2008.

Vuoden 2014 lopussa kansaneläkkeen saajia oli 50 400 vähemmän kuin vuonna 2008. Yhä useampi eläkeläinen saa nykyään pelkästään työeläkettä. Jos yksin asuva eläkeläinen saa kuukaudessa yli 1 315,87 euroa työeläkettä, kansaneläkettä ei makseta.

Täyttä kansaneläkettä sai vuoden 2014 lopussa 82 400 eläkeläistä, kun vastaava luku vuonna 2008 oli 91 400 (vähennystä 10 %). Täyden kansaneläkkeen saa, jos työeläkkeiden määrä ei ylitä 56,20 euroa kuukaudessa.

Kansaneläkkeitä maksettiin vuonna 2014 vanhuuseläkkeinä, työkyvyttömyyseläkkeinä ja työttömyyseläkkeinä. Työttömyyseläke on poistuva etuus. Sitä on myönnetty alle 65-vuotiaille pitkäaikaistyöttömille, jotka ovat syntyneet ennen vuotta 1950. Vuoden 2008 lopussa työttömyyseläkkeen saajia oli 24 200, vuoden 2014 lopussa enää 375.

Varsinaisen vanhuuseläkkeen saajien määrä on vähentynyt 7 % vuoteen 2008 verrattuna, ja vuoden 2014 lopussa saajia oli 423 300. Sen sijaan varhennetun vanhuuseläkkeen suosio on kasvanut selvästi viime vuosina. Varhennettua vanhuuseläkettä sai vuoden 2008 lopussa 27 900 henkilöä, ja viime vuoden lopulla saajia oli 43 100. Myös lykätyn vanhuuseläkkeen saajia on selvästi aiempaa enemmän: vuonna 2008 saajia oli 6 700 ja viime vuonna jo 15 600.

Työkyvyttömyyseläkkeen saajien määrä on vuodesta 2008 vähentynyt 12 %. Erityisesti toistaiseksi myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet ovat vähentyneet. Sen sijaan määräaikaisien kuntoutustukien määrä on pysynyt ennallaan. Selvästi yleisin sairausperuste Kelan työkyvyttömyyseläkkeen saajilla oli viime vuonna mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt. Niiden perusteella sai eläkettä lähes 60 %, vuonna 2008 vastaava luku oli 53 %. Tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella eläkettä sai viime vuonna 15 % saajista, ja vuonna 2008 osuus oli 18 %.

Kelan maksamien perhe-eläkkeiden määrä on vähentynyt viidenneksellä vuodesta 2008. Rintamalisän saajia oli vuoden 2014 lopussa 26 600, mikä on 60 % vähemmän kuin vuonna 2008.

Lue lisää tilastokatsauksesta:
Kelan eläke-etuuksien saajien määrä vähenee (pdf)


Lisätietoja medialle:
Kelan tilastoryhmä,
suunnittelija Reeta Pösö, puh. 020 63 41358
etunimi.sukunimi@kela.fi

Liitteet & linkit