Kelan eläkkeet 17 prosenttia kokonaiseläkemenoista

Kelan taskutilastot 2003 ilmestyneet Kelan eläkkeet 17 prosenttia kokonaiseläkemenoista Vuonna 2002 Suomessa maksettiin eläkkeitä 16 mrd. euroa (ennakkotieto). Kelan maksamat eläkkeet olivat 17,4 prosenttia kaikista eläkkeistä. Osuus on pienentynyt jo pidemmän aikaa: vielä 1980-luvun lopussa se oli yli 30 prosenttia. Pieneneminen johtuu pääasiassa muiden eläkkeiden voimakkaasta kasvusta. Tiedot ilmenevät juuri ilmestyneestä Kelan taskutilastosta, joka julkaistaan vuosittain sekä painotuotteena että verkkojulkaisuna. Taskutilastot ilmestyvät viidellä kielellä (suomi, ruotsi, englanti, saksa ja ranska). Internetistä taskutilastot löytyvät osoitteesta www.kela.fi/tilasto. Kela maksoi vuonna 2002 erilaisina etuuksina kaikkiaan 9,7 mrd. euroa. Arvio vastaavasta summasta vuodelle 2003 on 10,0 mrd. euroa. Sairausvakuutusetuuksien on arvioitu kasvavan eniten. Tuoreessa taskutilastossa on mukana tilastoja myös päivärahojen vähimmäismäärien yleisyydestä. Vuonna 2002 joka neljäs äideille maksettu vanhempainpäiväraha oli vähimmäismääräinen (11,45 euro/päivä), kun taas isien päivärahapäivistä vähimmäismääräisiä oli vain 3,3 prosenttia. Sairauspäivärahoissa minimipäivärahaa alettiin maksaa 1.4.2002, mutta eri perustein kuin vanhempainpäivärahassa. Viime vuonna maksetuista sairauspäivärahapäivistä 4,4 prosenttia oli vähimmäismääräisiä tai sitä pienempiä. Vuoden 2002 lopussa yleistä asumistukea saaneista ruokakunnista puolet asui yksin. 1990-luvun aikana yksinasuvien osuus asumistuensaajista on kasvanut. Päinvastoin on taas käynyt lapsiperheille. Niiden osuus tukea saaneista on pienentynyt ja oli 43 prosenttia vuoden 2002 lopussa. Kelan taskutilastot ovat maksuttomia. Lisätietoja Kelan tilastoryhmä, pääsuunnittelija Satu Kuusisto, puh. 020 434 1358 (paikalla 16.6. alkaen) Tilaukset Kelan tilastoryhmä, puh. 020 434 1664 tai tilasto@kela.fi. Tilauslomakkeen voi täyttää myös Kelan Internet-sivuilla (www.kela.fi, valitse Esitteet ja julkaisut). ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/10/20030610BIT00380/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/06/10/20030610BIT00380/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.