Kelan etuuksista englanniksi

Englanniksi käännetyt Kelan esitteet Koti ja perhe (ml. asumisen tuet), Terveys ja kuntoutus, Eläkkeelle, Työttömyys, Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille on julkaistu kela.fissä.

Esitteet ovat selkeä ja tiivis tietopaketti, ja niistä saa kuvan etuuksien tärkeimmistä sisällöistä. Englanninkieliset esitteet ilmestyvät myös painettuina versioina, ja ovat myöhemmin tänä keväänä jaossa Kelan palvelupisteissä.

Esitteiden kieliversiot päivitetään joka toinen vuoksi. Muut kielet, joilla esitteet julkaistaan, ovat venäjä, viro ja saame. Opiskelija-esite ilmestyy myöhemmin keväällä.

Englanninkielinen puhelinpalvelu palvelee kansainvälisiä asiakkaita maanantaista perjantaihin klo 8–18. Englanninkielisiltä kela.fi-sivuilta löytyy kattavasti tietoa Kelan etuuksista. Sähköisen asioinnin tueksi on myös laadittu lyhyt englanninkielinen käyttöohje.

Tukena myös Infopankki

Infopankki.fi-sivustolle on koottu runsaasti tietoa elämisestä ja asumisesta Suomessa sekä suomalaisesta yhteiskunnasta ja sen palveluista. Kela ja Infopankki ovat tuottaneet yhteistyössä palveluun mm. koostesivun Suomen sosiaaliturvasta. Englannin lisäksi sivustolla on tietoa usealla muullakin kielellä.

Lisätietoja asiakkaalle:

Linkit esitteisiin:

Koti ja perhe
http://www.kela.fi/documents/10180/1978560/2015_Home_family.pdf/86f57786-9efc-4341-9dc9-37cd95b2b2d3


Terveys ja kuntoutus
http://www.kela.fi/documents/10180/1978560/2015_Terveys_englanti2_netti.pdf/2d72bcc3-714f-463c-a6e1-df66b4fd1fc0


Työttömyys
http://www.kela.fi/documents/10180/1978560/Unemployment_Kela.pdf/222713a6-3029-4fa5-8116-390e92287d18

Eläkkeelle
http://www.kela.fi/documents/10180/1978560/Pensions_Kela.pdf/3d3345ac-a633-4acd-8e45-a0a8e73b657c


Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille
http://www.kela.fi/documents/10180/1978560/2015_Muutto_englanti_netti.pdf/5ecfb453-b2f2-4059-be1f-59f118ab9afa

Tietoa englanniksi Kelan verkkosivuilla:

http://www.kela.fi/web/en

http://www.kela.fi/web/en/phone-services

Englanninkieliset ohjeet verkkoasiointiin:

http://www.kela.fi/documents/12099/1966118/Esite_How+to+apply_VERKKO.pdf/cc351feb-e117-438c-9348-03a80df17620

www.infopankki.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit