Kelan etuuksista saameksi

Pohjoissaameksi käännetyt Kelan esitteet Koti ja perhe (ml. asumisen tuet), Terveys ja kuntoutus, Eläkkeelle, Työttömyys ja Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille sekä Opiskelu ja asevelvollisuus on julkaistu kela.fi:ssä.

Esitteet ovat selkeä ja tiivis tietopaketti, ja niistä saa kuvan etuuksien tärkeimmistä sisällöistä. Etuuksien hakemista tai muuta asiointia varten tietoja voi täydentää muun muassa koltan- ja pohjoissaamenkielisen etäpalvelun avulla.

Esitteiden kieliversiot päivitetään joka toinen vuoksi. Muut kielet, joilla esitteet julkaistaan, ovat englanti, viro ja venäjä.

Uusi palvelu lisää asiakkaiden yhdenvertaisuutta

Kela tarjoaa pohjoissaamea ja koltansaamea puhuville asiakkaille mahdollisuuden asioida etäpalvelun avulla kotoa käsin. Inarinsaamea puhuville asiakkaille ei tässä vaiheessa voida tarjota etäpalvelua, vaan heille varataan tarvittaessa tulkki toimistoasiointiin.

Uusi palvelu tarjotaan Lapin vakuutuspiiristä. Etäpalvelun lisäksi pohjoissaamea ja koltansaamea puhuvia asiakkaita palvellaan myös puhelimitse. Saamenkielinen etäpalvelu on osa laajempaa etäpalvelukokonaisuutta, jossa palveluita tarjotaan saamen ohella englanniksi, venäjäksi ja kurdiksi.


Lisätietoja asiakkaalle:

Koti ja perhe http://www.kela.fi/documents/10180/578772/Kela_koti_ja_perhe_saame.pdf/c688a8e1-b24a-431a-9cfe-0f5c23b57ee4

Terveys ja kuntoutus

http://www.kela.fi/documents/10180/1978560/2015_Terveys_saame_netti.pdf/8b48cf88-1a65-4064-90f8-b31bf66cf4d6

Opiskelu

http://www.kela.fi/documents/10180/1978560/2015_Opiskelu_saame_netti.pdf/0ba1e7be-f273-42c1-82e7-ca8ad639240a

Työttömyys

http://www.kela.fi/documents/10180/1978560/Tyottomyys_saame_Kela.pdf/201db30f-6023-478e-9dd0-71fa4a4eb020

Eläkkeelle

http://www.kela.fi/documents/10180/1978560/Elakkeelle_saame_Kela.pdf/f929a050-1007-43e4-abfc-0bec7189ea65

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille

http://www.kela.fi/documents/10180/1978560/2015_Muutto_saame_netti.pdf/72b23ce2-0eea-4e1d-b89f-8c0b18fd488b

Etäpalvelu koltansaameksi www.kela.fi/video-nuorttsaamas

Etäpalvelu pohjoissaameksi www.kela.fi/video-davvisamegiella

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit