Kelan etuuksista venäjäksi

Venäjäksi käännetyt Kelan esitteet Koti ja perhe (ml. asumisen tuet), Terveys ja kuntoutus, Eläkkeelle, Työttömyys ja Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille on julkaistu kela.fi:ssä.

Esitteet ovat selkeä ja tiivis tietopaketti, ja niistä saa kuvan etuuksien keskeisistä asioista.  Etuuksien hakemista tai muuta asiointia varten tietoja voi täydentää muun muassa venäjänkielisen etäpalvelun avulla.

Asiakkaiden toivomuksesta venäjänkielisiin esitteisiin on käännetty myös muutama etuuden keskeinen termi. Tämä helpottaa asiointia toimistoissa. Termit ovat lisäksi oman kielitaidon tukena esimerkiksi kela.fi-tekstejä lukiessa.

Venäjänkieliset esitteet ilmestyvät myöhemmin keväällä painettuina versioina, ja ne tulevat jakoon Kelan palvelupisteisiin.

Esitteiden kieliversiot päivitetään joka toinen vuoksi. Muut kielet, joilla esitteet julkaistaan, ovat englanti, viro ja saame. Opintoetuuksien esite ilmestyy myöhemmin keväällä.

Palvelua myös etänä

Venäjänkieliset asiakkaat voivat hoitaa Kela-asioitaan myös etäpalvelun avulla. Uusi palvelu on avoinna torstaisin klo 9–12 ja 13.30–16. Palvelun käyttäminen on asiakkaalle maksutonta eikä vaadi häneltä tietoteknistä osaamista.


Lisätietoja asiakkaalle:

Koti ja perhe http://www.kela.fi/documents/10180/1978560/2015_Koti_ja_perhe_venaja.pdf/656633aa-8268-46b8-90fc-33b3182b9073

Terveys ja kuntoutus http://www.kela.fi/documents/10180/1978560/2015_Terveys_ven_netti.pdf/a2a657f7-e37f-49eb-a575-c18e1963e8ff

Työttömyys http://www.kela.fi/documents/10180/1978560/Tyottomyys_venaja_Kela.pdf/43d5e0b2-b88a-448e-93f4-831267701b7f

Eläkkeelle http://www.kela.fi/documents/10180/1978560/Elakkeelle_venaja_Kela.pdf/2f526109-0f09-411e-808b-3777b4de3f4f

Muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille http://www.kela.fi/documents/10180/1978560/2015_Muutto_venaja_netti.pdf/e3239d4e-33ab-4a12-8016-8d1d48adcfb4

Etäpalvelu venäjäksi www.kela.fi/video-rus 

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit