Kelan hallituksen päätöksiä 18.11.2004

Työn tasaaminen uudistaa Kelan toimintaa Sähköinen asiakirjahallinta ja työn tasaaminen uudistavat Kelan toimintaa. Vuonna 2005 etuuksien valmistelu- ja ratkaisutyötä siirretään Etelä- ja Lounais-Suomen suurista toimistoista muualle Suomeen noin sata henkilötyövuotta.

Kelan toiminta perustui aikaisemmin toimistojen väestövastuulle. Kukin toimisto hoiti oman alueensa asiakkaiden hakemukset. Viime vuosina toimintatapa on muuttunut, kun Kelassa on vähitellen siirrytty sähköiseen asiakirjahallintaan. Nyt töitä voidaan siirtää sähköisesti toimistosta toiseen ilman että papereita tarvitsee siirrellä. Työn tasaamisen strategisena tavoitteena on varmistaa asiakkaiden tasa-arvoinen palvelu koko maassa, säilyttää nykyinen laaja toimistoverkko ja tasata toimihenkilöiden työkuormaa järkevällä tavalla. Lähtökohta on, että asiakkaat saavat heille kuuluvat etuudet kohtuullisessa ajassa koko maassa, mutta etuuspäätös voi tulla asiakkaalle yhä useammin muualta kuin kotitoimistosta. Tämä vuosi Kelan toimistoissa on harjoiteltu uutta toimintatapaa. Tammi-lokakuussa koko maassa yhteensä noin 4 prosenttia sairauspäivärahan, yleisen asumistuen, opintotuen ja työttömyysturvan hakemuksista ratkaistiin muualla kuin asiakkaan omassa vakuutuspiirissä. Käytännössä työtä on tasattu sekä vakuutusalueiden välillä, mutta myös vakuutusalueiden ja vakuutuspiirien sisällä. Suuret kaupungit ovat aktiivisimmin luovuttaneet töitä. Työn tasaus kasvaa vähitellen Kelan hallitus vahvisti torstaina 18. marraskuuta työn tasaamisen tavoitteet ensi vuodelle ja sitä seuraavalle kolmivuotiskaudelle, kun se hyväksyi Kelan toiminta- ja taloussuunnitelman sekä vakuutusalueiden tulossopimukset vuodelle 2005. Työn tasaaminen lisääntyy, sillä vuonna 2005 etuuksien ratkaisutyötä siirretään Etelä-Suomen ja Lounais-Suomen kasvukeskusten toimistoista muualle maahan noin sata henkilötyövuotta. Työtä tasataan huomattavasti myös vakuutusalueiden sisällä sekä keskittämällä esimerkiksi kansainvälisten vakuuttamisasioiden ja suurten apteekkitilitysten hoito tiettyihin vakuutuspiireihin. Lisätietoja Kelan hallituksen puheenjohtaja Rauno Saari, puh. 020 517 2002 Hallituksen sihteeri, osastopäällikkö Juhani Rantamäki, puh. 040 758 1293 *** Pasi Mäkinen Kelan Etelä-Suomen aluejohtajaksi Kelan hallitus nimitti torstaina 18.11. kauppatieteiden maisteri, työvoima- ja elinkeinokeskuksen johtaja Pasi Mäkisen Kelan Etelä-Suomen vakuutusalueen aluejohtajaksi 1.1.2005 alkaen. Mäkinen on syntynyt 19.10.1959 ja valmistunut kauppatieteiden maisteriksi vuonna 1988. Sitä ennen hän on suorittanut yleisen vakuutustutkinnon vuonna 1984 ja merkonomin tutkinnon vuonna 1980. Mäkinen on toiminut Keski-Suomen työvoima- ja elinkeinokeskuksen johtajana vuodesta 1997 alkaen. Aikaisempaa työkokemusta hänellä on mm. kauppa- ja teollisuusministeriön KTM Yrityspalvelujen johtajana, Keuruun kaupungin projektijohtajana, pankinjohtajan tehtävistä ja vakuutusyhtiön yhteyspäällikön tehtävistä. Kelan Etelä-Suomen aluejohtajan tehtävä tuli avoimeksi, kun nykyinen aluejohtaja Ilkka Ruoppila siirtyy omasta aloitteestaan alueen kehittämisjohtajaksi 1.1.2005 alkaen. Lisätietoja Pääjohtaja Jorma Huuhtanen, puh. 020 434 1210 Hallituksen sihteeri, osastopäällikkö Juhani Rantamäki, puh. 040 758 1293 *** Kelan vakuutuspiirien määrä Pohjois-Suomessa vähenee Kelan vakuutuspiirien määrä Pohjois-Suomessa vähenee kuudella ensi vuoden alussa, kun piirejä yhdistetään nykyistä laajemmiksi kokonaisuuksiksi. Toimistojen määrä säilyy entisellään. Kelan hallitus päätti kokouksessaan 18.11. neljästä vakuutuspiirien yhdistämisestä Pohjois-Suomessa 1.1.2005 alkaen. Vakuutuspiirien yhdistäminen on osa Kelan strategiaa, jonka tavoitteena on palvelujen säilyttäminen ja parantaminen eri puolilla maata. Vakuutuspiirejä yhdistämällä suurennetaan niiden kokoa niin, että kussakin vakuutuspiirissä on riittävästi asiantuntemusta eri etuuksien hoitamiseen. Toimistojen määrää ei vähennetä. Kajaanin, Kuhmo-Sotkamon ja Suomussalmen vakuutuspiireistä tulee uusi Kainuun vakuutuspiiri. Piiriin kuuluvat Kajaanin ja Kuhmon kaupungit sekä Paltamon, Ristijärven, Vuolijoen, Hyrynsalmen, Puolangan, Suomussalmen ja Sotkamon kunnat. Vakuutuspiiri palvelee alueen 82 000 asukasta seitsemässä toimistossa, jotka sijaitsevat Kajaanissa, Paltamossa, Kuhmossa, Sotkamossa, Hyrynsalmella, Puolangalla ja Suomussalmella ja niissä työskentelee noin 65 toimihenkilöä. Nivalan-Haapajärven ja Ylivieskan vakuutuspiirit yhdistyvät Jokilaaksojen vakuutuspiiriksi. Uuteen piiriin kuuluu kaikkiaan 12 kuntaa tai kaupunkia: Haapajärvi, Haapavesi, Kärsämäki, Nivala, Pyhäjärvi, Reisjärvi, Alavieska, Kalajoki, Merijärvi, Oulainen, Sievi ja Ylivieska. Vakuutuspiirin yhteenlaskettu asukasluku on noin 80 000. Kelan toimistot sijaitsevat Haapajärvellä, Haapavedellä, Nivalassa, Pyhäjärvellä, Kalajoella, Oulaisissa ja Ylivieskassa. Kelan toimihenkilöitä vakuutuspiirissä työskentelee noin 60. Limingan, Muhoksen ja Raahen vakuutuspiireistä tulee Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiiri. Uuteen piiriin kuuluu kaikkiaan 16 kuntaa eli Kestilä, Liminka, Lumijoki, Piippola, Pulkkila, Pyhäntä, Rantsila, Tyrnävä, Muhos, Utajärvi, Vaala, Pyhäjoki, Raahe, Ruukki, Siikajoki ja Vihanti. Vakuutuspiirin yhteenlaskettu asukasluku on 73 000. Kelan seitsemän toimistoa sijaitsevat Limingassa, Pulkkilassa, Muhoksella, Utajärvellä, Vaalassa, Raahessa ja Ruukissa, ja niissä työskentelee kaikkiaan 53 toimihenkilöä. Kemin ja Tornion vakuutuspiirit yhdistyvät Meri-Lapin vakuutuspiiriksi. Uuteen piiriin kuuluvat Tornion ja Kemin kaupunkien lisäksi Keminmaan, Simon, Tervolan, Pellon ja Ylitornion kunnat. Vakuutuspiirin asukasluku on yhteensä 72 000. Kela palvelee asiakkaita viidessä toimistossa, jotka sijaitsevat Kemissä, Tervolassa, Pellossa, Torniossa ja Ylitorniolla. Toimistoissa työskentelee yhteensä 55 toimihenkilöä. Kaikkien neljän uuden vakuutuspiirin johtajien toimet tulevat haettaviksi vielä tämän vuoden puolella. Lisätietoja Kelan hallituksen puheenjohtaja Rauno Saari, puh. 020 517 2002 Hallituksen sihteeri, osastopäällikkö Juhani Rantamäki, puh. 040 758 1293 Pohjois-Suomen aluekeskus: aluejohtaja Tuomo Lämsä, puh. 020 435 4301 hallintopäällikkö Ilpo Ollikainen, puh. 020 435 4305 Lisätietoja 1.1.2005 aloittavien vakuutuspiirien toiminnasta: Kainuun vakuutuspiiri: vakuutuspiirin johtaja Ritva Määttä, Kajaani, p. 020 43 54101 toimistonjohtaja Anna-Maija Korhonen, Kajaani, p. 020 43 54130 vakuutuspiirin johtaja Outi Perttilä-Turunen, Kuhmo, p. 020 43 54 501 vakuutuspiirin johtaja Olavi Pyykkönen, Suomussalmi, p. 020 43 54 631 Jokilaaksojen vakuutuspiiri: Vakuutuspiirin johtaja Leena Harju, Nivala, p. 020 43 55101 Meri-Lapin vakuutuspiiri: vakuutuspiirin johtaja Anna-Leena Veteli, Kemi, p. 020 43 54 151. vakuutuspiirin johtaja Ritva Hokkanen, Tornio, p. 020 43 54 901 Pohjois-Pohjanmaan vakuutuspiiri: vakuutuspiirin johtaja Helinä Ukonsaari, Raahe, p. 020 43 54 971

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit