Kelan korvaaman työterveyshuollon piirissä

Kela tiedottaa 20.2. Kelan korvaaman työterveyshuollon piirissä 1,6 miljoonaa palkansaajaa Vuonna 2000 oli työnantajan järjestämän työterveyshuollon piirissä Kelan korvaustietojen mukaan 1,6 miljoonaa työntekijää. Heidän osuutensa palkansaajana toimivasta työvoimasta oli 79,3 %. Edellisestä vuodesta työntekijöiden lukumäärä kasvoi 2,9 %. Työnantaja on velvollinen järjestämään ja kustantamaan palveluksessaan oleville työterveyshuollon. Lisäksi työnantaja voi järjestää työntekijöilleen myös sairaanhoitoa ja muun terveydenhuollon palveluja. Kustannuksista työnantajalla on oikeus saada korvaus Kelalta. Vuonna 2000 työterveyshuollon keskimääräinen kustannus oli työterveyshuollon piiriin kuuluvaa työntekijää kohti 178,5 euroa (165,4 euroa vuonna 1999) ja korvaus 80,8 euroa (75,7). Työnantajille maksettava korvaus määräytyy korvausluokkakohtaisesti. Korvausluokkaan I kuuluvat työnantajan velvollisuudeksi määrätty työterveyshuollon kustannukset, esimerkiksi terveystarkastukset ja työpaikkakäynnit. Vuonna 2000 korvausluokka I:n mukaisten palvelujen piirissä oli 1 598 500 työntekijää ja palvelujen kustannukset olivat 111,1 miljoonaa euroa. Korvausluokka II:een kuuluvat työnantajan järjestämä yleislääkäritasoisen avosairaanhoidon ja muun terveydenhuollon kustannukset. Vuonna 2000 korvausluokka II:n mukaisten palvelujen piirissä oli 1 388 100 työntekijää ja heidän määränsä kasvoi edellisvuodesta 4 %. Korvausluokassa II työterveyshuollon kustannukset olivat 174,3 miljoonaa euroa. Työnantajille maksettava korvaus määräytyy työntekijäkohtaisen laskennallisen enimmäismäärän mukaan ja se on enintään puolet työterveyshuollon hyväksytyistä kustannuksista. Vuonna 2000 nämä kustannukset olivat 285,4 miljoonaa, joista työnantajille korvattiin 129,1 miljoonaa euroa. Vuodesta 1999 kustannukset kasvoivat 11 % ja korvaukset 10 %. Vuodesta 1995 vuoteen 2000 ovat työnantajien maksettaviksi jäävät reaaliset kustannukset kasvaneet 43 % ja maksetut korvaukset 36 %. Tähän on syynä em. nykyiseen sairausvakuutuslakiin kirjattu menettely, jonka mukaan korvausta laskettaessa otetaan huomioon työntekijäkohtainen laskennallinen enimmäismäärä. Pääasialliset työterveyspalvelut sai terveyskeskuksista 28 % ja työnantajien omilta työterveysasemilta 23 % työntekijöistä. Lääkärikeskuksista palvelut sai 20 % ja toisen työnantajan tai työnantajien yhteisiltä työterveysasemilta yhteensä 15 %. Muista kuin edellä mainituista paikoista palvelut sai 14 % työntekijöistä. Sairaanhoitokäyntejä tehtiin lääkärille 2 456 100 (2 254 000) ja terveydenhoitajalle 1 326 000 (1 293 000). Laboratoriotutkimuksia tehtiin 4 584 000 (4 189 000) ja radiologisia tutkimuksia 360 900 (337 900). Lisätietoja suunnittelija Timo Partio, puh. 020 434 1382 tai timo.partio@kela.fi, ks. myös Kelan tilastotiedote TT2 2003:3 http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/ABID/200203130923MV/$File/TT2_0 33.pdf Julkaisu Kansaneläkelaitoksen työterveyshuoltotilastot 2000 (T12:12). Tilaukset tilasto@kela.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00840/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/20/20030220BIT00840/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.