Kelan matkakorvausten omavastuu nousee – taksimatkoihin kaksi omavastuuta

1.1.2015 alkaen Kelan korvaamien matkojen omavastuu yhteen suuntaan tehdyltä matkalta on 16 euroa. Kun taksimatka tilataan alueellisista tilausvälityskeskuksista, asiakas maksaa matkastaan vain tämän omavastuun.

Eduskunta on hyväksynyt lakiesityksen, joka tuo muutoksia Kelan maksamiin matkakorvauksiin.

Ensi vuoden alusta matkakorvausten omavastuu yhteen suuntaan tehdyltä matkalta nousee 14,25 eurosta 16 euroon. Matkojen vuotuinen omavastuuosuus (ns. matkakatto) nousee vastaavasti 242,25 eurosta 272 euroon.

Taksimatkoihin 1.1.2015 alkaen kaksi omavastuuta

Jos asiakkaalla on oikeus Kelan korvaamaan taksimatkaan, taksi on tilattava aina alueellisesti keskitetystä tilausnumerosta. Tällöin asiakas saa matkakorvauksen heti taksissa ja maksaa matkastaan vain 16 euron omavastuuosuuden. Jokaisen sairaanhoitopiirin alueella on oma tilausnumeronsa, josta matkat tilataan.

Keskitetystä tilausnumerosta tilatusta matkasta maksetut omavastuuosuudet tulevat mukaan matkakattokertymään.  Kun matkakatto on täyttynyt, Kela lähettää asiakkaalle vuosiomavastuukortin (SV191).  Jos asiakkaalla on oikeus taksimatkaan, häneltä ei tämän jälkeen peritä omavastuuosuutta, jos matka on tilattu keskitetystä tilausnumerosta.

Muualta kuin keskitetystä tilausnumerosta tilatusta matkasta asiakas maksaa kaksinkertaisen omavastuun, eli 32 euroa yhdensuuntaiselta matkalta. Tällöin asiakas maksaa koko matkan hinnan kuljettajalle, ennen kuin hän voi hakea korvausta Kelasta. 32 euron omavastuuosuus ei kerrytä matkakattoa. Tämä omavastuu peritään asiakkaalta aina, vaikka matkakatto olisi täyttynyt muiden, esimerkiksi keskitetystä tilausnumerosta tilattujen tai omalla autolla tehtyjen matkojen omavastuuosuuksista.

Oikeus tuttuun taksiin vain tietyissä tapauksissa

Asiakkaan matkatilaus välitetään asiakasta lähinnä olevalle taksille. Tästä syystä asiakas ei voi valita keskitetyssä tilausmenettelyssä tiettyä kuljettajaa. Yleensä matka välitetään kuitenkin aina oman kunnan autoilijalle. 

Kelan vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta saavilla asiakkailla ja aiemmin sitä saaneilla 65 vuotta täyttäneillä henkilöillä on kuitenkin oikeus käyttää tuttua taksinkuljettajaa, ns. vakiotaksia. Vakiotaksia voivat käyttää myös yksin matkustustavat alle 16-vuotiaat lapset ja vaikeasti sairaat lapset. Vakiotaksien asiakkaat tilaavat matkan suoraan valitsemaltaan kuljettajalta.

Kotikunnan taksipyyntö

Jos asiakas haluaa sairaalan paluumatkalle oman kunnan auton, tämä toive tulee esittää matkatilauksen yhteydessä. Tällöin matkatilaus välitetään asiakkaan kotikuntaan. Jos kuitenkin samaan suuntaan on jo olemassa valmis reitti, yhdistellään asiakkaan matka tähän reittiin eikä asiakkaan toivetta voida toteuttaa.

Taksimatkaa varten tarvitaan todistus

Kela korvaa sairauden tai raskauden vuoksi tehdyt matkat terveydenhuoltoon sekä matkat Kelan järjestämään kuntoutukseen. Korvausta maksetaan ensisijaisesti julkisten kulkuvälineiden kustannusten mukaisesti. Taksin käyttö korvataan silloin, kun terveydenhuolto määrittää asiakkaalle oikeuden taksimatkaan todistuksella SV 67,Todistus matkakorvausta varten. Asiakas säilyttää ns. kertatodistuksen itsellään 6 kk:n ajan, koska Kela voi tarvittaessa pyytää sitä häneltä jälkikäteen. Pitkäaikainen todistus taksin käytöstä tulee toimittaa Kelan toimistoon.

Matka korvataan taksilla tehtynä myös silloin, jos julkisia kulkuyhteyksiä ei ole käytettävissä ja matkustusaika tulee asiakkaalle kohtuuttoman pitkäksi. Tällöin korvataan taksilla se osa matkasta, jossa ei ole joukkoliikennettä käytettävissä.

Yhdistely säästää kustannuksia

Taksimatkat tilataan keskitetysti, jotta taksikeskus voi yhdistellä samaan paikkaan matkustavien asiakkaiden matkoja. Matkojen yhdistely hillitsee tehokkaasti kasvavia kustannuksia varsinkin alueilla, joilla välimatkat ovat pitkiä. Vuonna 2013 matkojen yhdistelyllä säästettiin noin 10 miljoonaa euroa, vaikka järjestelmä oli käytössä vasta osassa maata.

Kela korvasi vuonna 2013, 5,9 miljoonaa matkaa 706 000 asiakkaalle. Matkakorvauksia maksettiin n. 294 milj. euroa. Taksimatkojen korvauksien saajia oli noin 430 000,  ja korvaukset taksimatkoista olivat noin 170 miljoonaa euroa.

Kelan korvaamien taksimatkojen alueelliset tilausnumerot

•                     Etelä-Pohjanmaa                0100 860 01                       

•                     Etelä- ja Itä-Savo                0601 10003

•                     Etelä-Karjala                       0200 60 123

•                     Helsinki ja Uusimaa            0100 84 000 (suomi) 0100 84 001 (ruotsi)

•                     Kainuu                                0600 398 008

•                     Kanta-Häme                      (03) 106 25 300

•                     Keski-Pohjanmaa               0100 85 444 (suomi) 0100 86 444 (ruotsi)

•                     Keski-Suomi                       0100 876 50

•                     Kymenlaakso                     0100 84 299

•                     Lappi ja Länsi-Pohja           0200 99 000

•                     Pirkanmaa                          0100 84 488

•                     Pohjois-Karjala                   0200 200 55

•                     Pohjois-Pohjanmaa            0100 865 00

•                     Pohjois-Savo                      0200 200 50

•                     Päijät-Häme                       0601 100 60

•                     Satakunta                           0600 309 666

•                     Vaasa                                 0600 399 411

•                     Varsinais-Suomi                 (02) 106 00 60 (suomi) (02) 106 06 00 (ruotsi)

•                    

Valtakirjamenettely edelleen käytössä joukkoliikenneluvallisilla autoilla

Valtakirjamenettelyä sovelletaan edelleen joukkoliikenneluvallisilla autoilla tehtyihin matkoihin. Kun samassa kuljetuksessa on yli 5 matkustajaa tai asiakas matkustaa koko matkan pyörätuolissa tai tarvitsee paarikuljetusta, hän maksaa matkasta ainoastaan omavastuuosuuden.

Lisätietoja medialle
Kelan terveysosasto, pääsuunnittelija Anne Giss, puh. 0400 985 436
Kelan terveysosasto,. kehittämispäällikkö Tiina Pikkarainen, puh. 050 551 8540
etunimi.sukunimi@kela.fi

Kelan tiedote 12.12. Matkoja sairaanhoitoon korvattiin 600 000 vähemmän


Lisätietoja asiakkaille
Kelan palvelunumero sairausasioissa 020 692 204 arkisin klo 8–18
Verkossa http://www.kela.fi/matkakorvaus

Katso video:  Kelan korvaamien taksimatkojen omavastuu muuttuu

Näin tilaat taksin – ohje sairaanhoitopiireittäin (pdf)

•                     Hus-sairaanhoitopiiri

•                     Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

•                     Etelä-ja Itä-Savon sairaanhoitopiirit

•                     Etelä-Karjalan sairaanhoitopiiri

•                     Kainuun sairaanhoitopiiri

•                     Kanta-Hämeen sairaanhoitopiiri

•                     Keski-pohjanmaan sairaanhoitopiiri

•                     Keski-Suomen sairaanhoitopiiri

•                     Kymenlaakson sairaanhoitopiiri

•                     Lapin ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirit

•                     Pirkanmaan sairaanhoitopiiri

•                     Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiiri

•                     Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

•                     Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri

•                     Päijät-Hämeen sairaanhoitopiiri

•                     Satakunnan sairaanhoitopiiri

•                     Vaasan sairaanhoitopiiri

•                     Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit