Kelan moniammatillinen perhekuntoutus toteutuu kokeiluhankkeissa

Kela tiedottaa 23.2. Kelan moniammatillinen perhekuntoutus toteutuu kokeiluhankkeissa Alle 16-vuotiaiden lasten psykiatrisessa kuntoutuksessa Kelan tehtävänä on kehittää uusia kuntoutusmuotoja. Moniammatillisen perhekuntoutuksen hankkeisiin osallistuu tänä vuonna noin 1300-1400 lasta ja nuorta. Kelassa on vahvistettu ensimmäinen suunnitelma moniammatillisen perhekuntoutuksen hankkeille vuonna 2004. Kuntoutushankkeisiin osallistuvien lasten ja nuorten määrä pyritään pitämään samalla tasolla kuin viime vuonna (noin 1300-1400 kuntoutujaa). Valtion tämän vuoden talousarviossa Kelan harkinnanvaraiseen kuntoutukseen osoitettiin 98 miljoonaa euroa. Kela käyttää summasta 12,5 miljoonaa euroa lasten ja nuorten (5-25-vuotiaat) psykiatriseen kuntoutukseen. Summasta 9 miljoonaa euroa käytetään psykoterapioihin: alle 16-vuotiaiden terapioiden toisen vuoden jatkopäätöksiin ja 16-25 - vuotiaiden jatkopäätöksin ja uusiin terapioihin. Uusina asiakkaina Kela ottaa lapsia (5-15 -vuotiaita) vain moniammatillisen perhekuntoutuksen hankkeisiin, joihin on varattu 3,5 miljoonaa euroa em. lasten ja nuorten psykiatrisen kuntoutuksen määrärahasta. Mitä on moniammatillinen perhekuntoutus? Perhekuntoutus on monialaista toimintaa, jossa ovat mukana lapsen tai nuoren ja hänen perheensä monet toimintaverkostot, kuten koti tai lastenkoti, koulu, sosiaalitoimi ja usein myös jokin kolmannen sektorin toimija. Toiminnan "kotipesän" muodostaa joku jäljempänä mainituista palveluntuottajista ja sen kokoama asiantuntijaryhmä, joka koostuu tarpeen mukaan lasten- ja nuorten psykiatreista, eri tavoin koulutetuista psykoterapeuteista, ohjaajista, valmentajista, neuropsykologeista, opettajista jne. Toiminnan suunnittelu, kuntoutuksen valinta ja tulosten seuranta sovitaan yhteisissä keskusteluissa, joihin sairaanhoitopiirien lasten- ja nuortenpsykiatriset klinikat osallistuvat yhdessä perheen kanssa. Tärkeitä osuuksia ovat perheiden ohjaaminen, lapsen ohjaus koulussa, nuoren ohjaus oppilaitoksessa työelämän kynnyksellä, samanikäisten vertaistuki, yhdessä rakennettu palvelujen turvaverkko sekä elämyksellisen toiminnan kautta rakentuva tervehdyttävä harrastustoiminta. Perhekuntoutus ei ole lyhytterapiaa: koko prosessi kestää yleensä 1,5 - 2 vuotta. Tuloksia arvioi Kelan ulkopuolinen asiantuntijaryhmä. Toistaiseksi on käytössä yhteenveto kunkin hankkeen tähänastisesta toimivuudesta. Käynnissä yhdeksän hanketta Tällä hetkellä Kelan tuella on käynnissä yhdeksän moniammatillisen perhekuntoutuksen hanketta, joista yksi on valtakunnallinen ja muut alueellisia. Kahdeksan hanketta jatkuu niin, että niihin otetaan uusia asiakkaita myös tämän vuoden aikana. Vuonna 2004 on lisäksi tarkoitus jatkaa kolmea jo aikaisemmin päättynyttä hanketta ja käynnistää muutamia aivan uusia hankkeita. Käynnissä olevien hankkeiden toteuttajia ovat mm. Ammatillinen Kuntoutuskoti OIVA Oy, Helsinki Asperger Center, Kunnonpaikka, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja Nuorten Kuntoutussäätiö, Osuuskunta Toivo ja Oulun Diakonissalaitos. Moniammatillisen perhekuntoutuksen kehittämishankkeiden keskeisenä tarkoituksena on kehittää sellaisia uusia vaikuttavia kuntoutuspalveluita, jotka voitaisiin ottaa myöhemmin valtakunnallisesti käyttöön. Kelan kehittämishankevaroin pystytään järjestämään kuntoutusta vain pienelle osalle kuntoutustarpeessa olevista lapsista. Kuntien järjestämät mielenterveyspalvelut, kuten terapiat, perhekuntoutuksen eri muodot ja muut kuntoutuspalvelut ovat välttämättömiä, jotta lasten oikeus tarpeenmukaiseen mielenterveyskuntoutukseen toteutuisi. Lisätietoja Kelan kuntoutuslinja, kehittämispäällikkö Tomi Ståhl, p. 020 434 3666, tomi.stahl@kela.fi asiantuntijalääkäri Paavo Rissanen, p. 020 434 3216, paavo.rissanen@kela.fi suunnittelija Marjatta Kallio, p. 020 434 3225, marjatta.kallio@kela.fi Kelan viestintä, tiedottaja Minna Latvala, p. 020 434 1418, minna.latvala@kela.fi ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/23/20040223BIT00080/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2004/02/23/20040223BIT00080/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.