Kelan neuvottelukuntaan uusia jäseniä

Kansaneläkelaitoksen neuvottelukunta aloittaa uuden 3-vuotiskauden osittain uusiutuneena. Neuvottelukunnan tehtävänä on edistää ja kehittää sosiaaliturvan toteuttamiseen osallistuvien viranomaisten ja yhteisöjen yhteistyötä sekä palvelujen käyttäjien näkökulman huomioon ottamista Kelan toiminnassa.

Ensimmäinen lakisääteinen neuvottelukunta toimi kauden 1.3.2002-31.3.2005. Kelan hallitus nimesi 10.3.2005 järjestyksessä toisen neuvottelukunnan jäsenet ajalle 1.4.2005-31.3.2008. Puheenjohtajaksi nimettiin Kelan pääjohtaja Jorma Huuhtanen ja jäseniksi budjettineuvos Hannu Mäkinen valtiovarainministeriöstä, hallitusneuvos Anja Kairisalo sosiaali- ja terveysministeriöstä, neuvotteleva virkamies Leena Koskinen opetusministeriöstä, hallitusneuvos Hannu Hirvonen ympäristöministeriöstä, johtaja Marja Merimaa työministeriöstä, johtaja Markku Salomaa Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry:stä, neuvottelupäällikkö Markku Lemmetty AKAVA ry:stä, lainopillinen asiamies Risto Tuominen Suomen Yrittäjät ry:stä, toimitusjohtaja Kaarina Laine-Häikiö Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteistyöyhdistys YTY ry:stä, puheenjohtaja Aino Penttilä Terveydenhoitoalan Palvelujärjestöt TEPA ry:stä, Eläkeliiton puheenjohtaja Hannu Tenhiälä Valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen neuvottelukunnasta, järjestöpäällikkö Marja Pihnala Valtakunnallisesta vammaisneuvostosta, johtaja Rolf Eriksson Suomen Kuntaliitosta, pääsihteeri Risto Lähteenmäki Suomen ylioppilaskuntien liitto SYL ry:stä ja työsuojelun päävaltuutettu Tiina Kiuru Kelan toimihenkilöt ry:stä. Varajäseniksi nimettiin ylijohtaja Matti Heikkilä Stakesista, toiminnanjohtaja Tage Ginström Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbundetista ja edunvalvontasihteeri Miia Järvi Suomen Ammattiin Opiskelevien Keskusliitto SAKKI ry:stä. Neuvottelukunta valitsee itse varapuheenjohtajan ja sihteerin. Lisätietoja: Kela, pääjohtaja Jorma Huuhtanen, puh. 020 43 41210.

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit