Kelan psykiatrisen kuntoutuksen kysyntä kasvanut - päätöksentekoa joudutaan rajoittamaan

Kela tiedottaa 4.7.2003 Kelan psykiatrisen kuntoutuksen kysyntä kasvanut - päätöksentekoa joudutaan rajoittamaan Kelan kuntoutuspalvelut täydentävät julkisen terveydenhuollon vastuulla olevaa mielenterveyskuntoutusta. Kela on varannut vuodeksi 2003 lasten ja nuorten psykiatriseen kuntoutukseen 12,5 miljoonaa euroa eduskunnan harkinnanvaraiseen kuntoutukseen osoittamasta rahamäärästä. Se ylittää aikaisempien vuosien rahamäärät. Resurssien lisäys ei kuitenkaan riitä vastaamaan terapioiden yhä kasvaneeseen kysyntään. Tämän johdosta Kela ei voi tehdä näistä varoista enää heinäkuussa tai sen jälkeen tulleisiin hakemuksiin uusia myönteisiä terapiapäätöksiä. Kela on informoinut sosiaali- ja terveysministeriötä lisävarojen tarpeesta. Lasten ja nuorten (5-25-vuotiaiden) psykiatrisen kuntoutuksen kysynnän kasvu johtuu sekä lasten ja nuorten mielenterveyskuntoutuksen suuresta tarpeesta että asiakkaiden aikaisempaa tehokkaammasta ohjautumisesta Kelaan. Alkuvuoden suuri myönteisten kuntoutuspäätösten määrä sitoo loppuvuoden määrärahat. Nyt tehdyt rajoitukset eivät vaikuta aikaisemmin tehtyjen kuntoutuspäätösten sisältöön. Ne asiakkaat, joille uusia myönteisiä päätöksiä ei voida enää tehdä, ohjataan julkisen terveydenhuollon palvelujen piiriin. Lasten ja nuorten psykiatrisen kuntoutuksen päätökset tehdään vuodeksi kerrallaan. Rahamäärällä järjestettiin vuonna 2002 noin 4 500 lapselle ja nuorelle heidän tarvitsemiaan terapioita ja niihin liittyvää vanhempien ohjausta sekä monimuotoisen perhekuntoutuksen palveluja. Loppuvuonna 2003 uusia lasten ja nuorten kuntoutuspäätöksiä voidaan tehdä ainoastaan niissä monimuotoisen perhekuntoutuksen 10 hankkeessa, jotka on jo hyväksytty toteutettavaksi vuonna 2003. Aikuisten (26-64-vuotiaiden) psykiatriseen kuntoutukseen on varattu noin 9 miljoonaa euroa harkinnanvaraisen kuntoutuksen määrärahasta vuodeksi 2003. Tämä rahamäärä on jaettu Kelan viiden vakuutusalueen kiintiöiksi. Kiintiöt on käytetty kokonaan Etelä-Suomen aluetta lukuun ottamatta. Taustatietoja Kelalle myönnettiin vuosille 2000-2002 valtion talousarviossa lasten ja nuorten psykiatrisen kuntoutuksen kehittämiseen yhteensä 10,43 miljoonaa euron erillisrahoitus. Vuoden 2003 toimintaan ei ole enää erillisrahoitusta, vaan valtion talousarvion mukaan Kelan tulee varautua jatkamaan 5-25-vuotiaiden lasten ja nuorten psykiatrista kuntoutusta harkinnanvaraisen kuntoutuksen rahamäärällä. Vuonna 2003 rahamäärä on 12,5 miljoonaa euroa. Ennakkotilastojen mukaan Kela järjesti ja korvasi vuonna 2002 kuntoutusta yhteensä 87 030 kuntoutujalle. Heistä noin 21 000 henkilöä sai kuntoutusta mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden perusteella. Tässä sairauspääryhmässä Kelan järjestämisvelvollisuuteen kuuluvaa vajaakuntoisten ammatillista kuntoutusta ja vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta sai yhteensä yli 9 000 kuntoutujaa. Lisäksi valtion talousarvion yhteydessä päätetyn rahamäärän perusteella harkinnanvaraista psykiatrista kuntoutusta sai noin 12 400 kuntoutujaa. Mielenterveyskuntoutujia oli noin 3 100 enemmän kuin edellisvuonna. *************** Lisätietoja Kuntoutuspalveluiden hankintapäällikkö Helena Ahponen, puh. 020 434 3764 kehittämispäällikkö Tomi Ståhl, puh. 020 434 3666 asiantuntijalääkäri Paavo Rissanen, puh. 020 434 3216 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/04/20030704BIT00510/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/07/04/20030704BIT00510/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.