Kelan rahoitus turvattava

Kela tiedottaa 21.3.2003 Kelan rahoitus turvattava Kelan rahoitus tulee saattaa vakaalle pohjalle. Vakuutusmaksuihin vuosina 1995- 2002 tehdyt muutokset ovat pienentäneet Kelan tuloja 1,9 miljardia euroa. Pahin tilanne on sairausvakuutuksessa. Noin kolmannes sairausvakuutuksen menoista jäisi kattamatta ilman valtion takuusuorituksia ja arvonlisäveron tuotosta siirrettävää osuutta. Kelan hallitus haluaa kiinnittää huomiota Kelan rahoituksen turvaamiseen seuraavan hallituskauden aikana sosiaaliturvaa kehitettäessä. Kelan tavoitteena on myös, että vähimmäisturva mitoitetaan niin, että viimesijaiseen toimeentulotukeen joudutaan turvautumaan vain poikkeustilanteissa. Sairausvakuutuskorvauksia lääkärien- ja hammaslääkärien palkkioista tulisi korottaa tuntuvasti, jottei potilaan omavastuuosuus nouse kohtuuttomaksi. Kelan hallitus on 11.12.2002 tehnyt sosiaali- ja terveysministeriölle esityksen taksojen korotuksista. Myös kuntien ja sairausvakuutuksen keskinäistä rahoitusvastuuta tulisi selkeyttää, sillä epäselvyyttä on mm. julkisessa laitoshoidossa hoidettavien potilaiden lääkekustannusten korvaamisessa. Sairausvakuutuksesta korvattavien matkakulujen kasvun hillitsemiseksi tulisi matkojen yhdisteleminen ja ketjuttaminen sekä muut vastaavat järjestelyt vakinaistaa muuttamalla sairausvakuutuslakia. Lääkekustannusten kasvuun pitäisi voida vaikuttaa kehittämällä korvausjärjestelmää. Kelan hallitus kiinnittää huomiota myös siihen, että vähimmäismääräisen äitiys-, isyys- ja vanhempainrahan ja sairauspäivärahan reaaliarvo on laskenut 17 prosenttia kymmenessä vuodessa. Samoin on käynyt lapsilisille. Tulojen vaikutusta yleiseen asumistukeen tulisi selvittää ja selvityksen perusteella uudistaa tukea nykyistä oikeudenmukaisemmaksi. Opiskelijoiden asumislisää pitäisi maksaa nykyistä suuremmasta vuokrasta ja vanhempiensa luona asuvien opiskelijoiden tukea tulisi kehittää. Palveluohjauksen kokeilut olisi hyödynnettävä ja luotava koko maahan yhteinen, pitkäaikaissairaiden ja vammaisten perheitä parhaiten tukeva malli. Kelan hallitus esittää myös selvitettäväksi, voitaisiinko kansaneläke, eläkkeensaajien hoitotuki ja asumistuki maksaa laitoshoidon ajalta. Myös vanhusten kuntoutuksen järjestämisvastuu tulisi pikaisesti selkeyttää ja antaa Kelalle tehtäväksi kehittämishankkeena järjestää kuntoutusta esimerkiksi niille ikääntyneille, joiden kotona asuminen on vaarantunut. Lisätietoja: Kelan hallituksen puheenjohtaja Rauno Saari, puh. 160 22006 Hallituksen sihteeri Juhani Rantamäki, puh. 020 43 41409 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00210/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/03/21/20030321BIT00210/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.