Kelan valtuutetut: Kuntoutus ei saa keskeytyä vain 65 vuoden iän täyttämisen takia

Kela tiedottaa 9.12.2004 Kelan valtuutetut: Kuntoutus ei saa keskeytyä vain 65 vuoden iän täyttämisen takia Kansaneläkelaitoksen valtuutetut käsittelivät yleiskokouksessaan 7.12. muun muassa kuntoutusasioita. Valtuutetut ottivat kantaa 65 vuotta täyttävien vaikeavammaisten kuntoutukseen liittyvään väliinputoamisriskiin. Kansaneläkelaitoksen kuntoutuksesta annetun lain mukainen, alle 65-vuotiaiden vaikeavammaisten lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuu on pääosin Kelalla. Vanhuuseläkeiän täyttämisen jälkeen vastuu siirtyy kunnan sosiaali- ja terveydenhuollolle. Käytännössä on syntynyt ongelmallisia tilanteita silloin, kun vaikeavammainen kuntoutuja vanhuuseläkeiän täytettyään siirtyy Kelan järjestämisvelvollisuuden piiristä kunnan vastuulle. Edelleen tarpeellinen kuntoutus saattaa tällöin katketa tai lakata kokonaan taikka sitä järjestetään riittämättömästi. Kelan valtuutetut esittävät, että sosiaali- ja terveysministeriö käynnistää pikaisen selvitystyön vanhuuseläkeiän täyttäneiden vaikeavammaisten kuntoutuksen rahoituksen ja kuntoutusvastuun järjestämisestä ja tekee selvityksen pohjalta tarvittavat muutosesitykset. Lisätietoja Kelan valtuutetut, puheenjohtaja Maija Perho, puh. 050 511 3128 varapuheenjohtaja Pirkko Peltomo, puh. 050 5113 076 ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://wpy.waymaker.net/client/waymaker1/WOLReleaseFile.aspx?id=56574&fn=wkr0001.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit