Kelan verkkopalvelu kehittyy yhteistyössä asiakkaiden kanssa

Kelan verkkopalvelussa tehdään jo 26 % kaikista etuushakemuksista. Asiakkaat ovat toivoneet, että vanhemmat voisivat asioida verkossa myös lastensa puolesta. Tämän palvelun rakentaminen alkaa tänä syksynä.

Kelan johtaja Helena Pesola kertoi tänään Kelan verkkopalveluista ja niiden kehittämisestä Sosiaali- ja terveysturvan päivillä Seinäjoella.

– Haluamme onnistua yhdessä asiakkaan kanssa palvelun rakentamisessa. Asiakkaamme osallistuvat kehittämistyöhön konkreettisesti käytettävyystutkimuksissa, kyselyissä ja asiakasraadeissa. Saamme heiltä myös runsaasti suoraa palautetta ja kehittämisehdotuksia. Inhimillinen kädenjälki voi näkyä myös verkkopalvelussa, Pesola totesi.

Kelan verkkosivut uudistuivat huhtikuussa 2013. Kela.fi on ensimmäinen julkishallinnon verkkopalvelu, jonka käyttöliittymä mukautuu joustavasti eri päätelaitteille. Jo 8 % käynneistä kela.fi-sivuille tehdään mobiililaitteilla, ja tämä osuus kasvaa nopeasti.

– Toinen tärkeä ja asiakkaiden pitkään toivoma uudistus toteutui vuoden alussa, kun myös hakemuksen liitteet voi lähettää verkossa. Suosio kasvaa päivä päivältä. Nyt kuukausittain tulee jo noin 30 000 liitettä verkossa.

Valmisteilla monta kehittämiskohdetta

Parhaillaan Kelassa kehitetään verkkoasiointiin uutta asiakkaan etusivua, joka on tarkoitus ottaa käyttöön vuodenvaihteessa.

– Tavoitteena on, että asiakas näkee palvelun aloitusnäytöltä yhdellä silmäyksellä tärkeimmät tietonsa, kuten maksussa olevat etuudet ja seuraavat maksupäivät sekä vireille tulleet hakemukset ja niiden käsittelytilanteen. Jatkossa asiakas voi saada asiointipalvelussa myös elämäntilanteeseensa sopivia etuusehdotuksia ja esitäytetyn hakemuksen, Pesola kertoi.

Myös muita asiakkaiden toivomia uudistuksia verkkoasiointiin valmistellaan. Yksi odotetuimmista on asiointi toisen puolesta.

– Tänä syksynä alamme rakentaa palvelua, joka mahdollistaa vanhempien verkkoasioinnin lastensa puolesta. Työlistalla on myös palvelu, jossa iäkäs vanhempi voi valtuuttaa lapsensa hoitamaan Kela-asioita verkossa.

– Kun yhä suurempi osa asiakkaista asioi verkossa, Kelassa vapautuu resursseja henkilökohtaiseen neuvontaan. Sitä tarvitaan jatkuvasti verkkopalvelun rinnalla. Hyvä esimerkki on tänä vuonna käynnistyvä henkilökohtainen Kela-neuvonta sairaille ja vammaisille asiakkaille, Pesola muistutti.

Lisätietoja:
Verkossa www.kela.fi/asiointi, www.kela.fi/etuuksien-hakutavat, www.kela.fi/erityispalvelut

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit