Keliakiakorvaukseen oikeus ennakoitua useammalla

Kela tiedottaa 21.11. Keliakiakorvaukseen oikeus ennakoitua useammalla Kelan maksamaa ruokavaliokorvausta saa jo yli 18 000 keliakiaa sairastavaa. Tuki otettiin käyttöön 1.10. 2002. Lakia suunniteltaessa korvaukseen oikeutettujen määräksi arvioitiin 12 000. 16 vuotta täyttäneet keliakiaa sairastavat ovat voineet saada vuoden ajan ruokavaliokorvausta gluteenittoman ruokavalion ylläpitämiseksi. Tuen määrä on 21 euroa kuukaudessa. Ruokavaliokorvausta sai lokakuun loppuun mennessä 18 300 henkilöä. Se on 3,5 promillea yli 16-vuotiaasta väestöstä. Korvauksen saajien väestöosuus on korkein Pirkanmaalla sekä Etelä- ja Pohjois-Pohjanmaalla (noin 5 promillea). Korvauksen saajista naisia oli 12 300 eli 67 prosenttia. Ruokavaliokorvauksen saajien kokonaismäärä on yllättänyt myös alan tutkijat. Tarkkaa tietoa tautia sairastavien määrästä ei aikaisemmin ollut. Ruokavaliokorvaus voidaan maksaa joko eläkkeensaajan hoitotukena kansaneläkejärjestelmän kautta tai vammaistukena. Lokakuussa 2003 ruokavaliokorvauksista maksettiin vammaistukena 67 prosenttia ja eläkkeensaajan hoitotukena 33 prosenttia. Valtaosa ratkaisuista, 90 prosenttia, tehtiin ohutsuolen sairauden ja 10 prosenttia ihokeliakian perusteella. Kelan toimistot ovat vastaanottaneet kaikkiaan 19 000 ruokavaliokorvaushakemusta. Innokkaimmin korvausta haettiin etuuden voimaantulon jälkeen. Viime vuoden loka-joulukuussa hakemuksia jätettiin 13 500. Hakemuksista on hylätty 3,8 prosenttia. Hylkäysprosentti kohosi viime vuoden 2,2 prosentista 6,8 prosenttiin tänä vuonna. Runsas 60 prosenttia ruokavaliokorvauksen hakijoista oli 35-64- vuotiaita. Hakijoiden keskimääräinen ikä oli 51 vuotta. Lisätietoja: Suunnittelija Pirjo Ylöstalo, puh. 020 434 1390, S-posti pirjo.ylostalo@kela.fi Kansaneläkelaitoksen tilastotiedote 2003:14 http://www.kela.fi/it/kelasto/kelasto.nsf/NET/181103154433MV/$File/TT1_0 314.pdf?OpenElement (kopioi linkki, jos se on katkennut) Kelan tilastotiedotteet Internetissä http://www.kela.fi/tilasto ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/21/20031121BIT00180/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/21/20031121BIT00180/wkr0002.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.