Kuntoutusjakso voi torjua vanhuksen yksinäisyyttä

Kela tiedottaa 6.10.2004 Kuntoutusjakso voi torjua vanhuksen yksinäisyyttä Johtaja Matti Puhakka Vanhustenviikon Imatran pääjuhlassa, julkaisuvapaa 6.10. klo 14 - Pelon ja turvattomuuden kokemukset ovat yleisiä kotona asuvilla vanhuksilla. Tavallisimpia pelkoja on, että sairaudet pahenevat tai tulee uusia sairauksia. Yleinen pelon aihe on myös yksinäisyys tai yksin jääminen, totesi johtaja Matti Puhakka puhuessaan keskiviikkona Vanhustenviikon Imatran pääjuhlassa. Vuoden 2004 valtakunnallisen vanhusten viikon teemaksi on valittu "Turvallisesti kotona". Puheessaan Puhakka nosti esiin Kelan IKÄ-hankkeen, jossa tutkitaan kuntoutuksen vaikuttavuutta kotona asuvien vanhusten kohdalla. Tutkimukseen on valittu eri puolilta maata noin 750 ikäihmistä. - IKÄ-hankkeen esitutkimuksen tulokset osoittavat, että laitoskuntoutusjaksolla vanhus voi luoda pitkäaikaisia ystävyyssuhteita ja saada uusia ystäviä. Hyvän ystäväpiirin ja sosiaalisen verkoston olemassaolo on tärkeää sekä ihmisen terveydelle että hyvinvoinnille, Puhakka arvioi. Myös Imatran kaupunki on mukana tutkimuksessa, ja siihen liittyvät terveystarkastukset tehtiin 18 ikäihmiselle Mansikkalan terveysasemalla. Tutkimukseen osallistuneiden keski-ikä oli 79 vuotta, ja suurin osa heistä asui yksin omassa kodissaan. Toinen puoli tutkituista lähti kuntoutukseen, imatralaiset Kruunupuiston kuntoutuskeskukseen Punkaharjulle. Toinen puoli tutkimukseen osallistuvista on jatkanut elämäänsä entiseen tapaan. Nyt vertaillaan kummankin ryhmän toimintakykyä, kotona selviytymistä ja palvelujen käyttöä. - Tavallinen IKÄ-tutkimukseen osallistuneiden pelon aihe oli myös yksinäisyys, sekä yksin jääminen heillä, jotka asuivat puolison tai muiden henkilöiden kanssa. Kuitenkin useimmilla tutkimukseen osallistuneilla oli laaja sosiaalinen verkko. Heillä oli lapsia, lastenlapsia, sisaruksia ja muita läheisiä ja ystäviä, joita heillä oli mahdollisuus tavata ja joiden kanssa he voivat keskustella ja pohtia elämän menoa; sen iloja ja vaikeuksia. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista tapasi lähiomaisiaan vähintään kerran viikossa, tuttaviaan selvästi harvemmin. Ja kuitenkin yksinäisyyden pelkoa tunsi heistä noin kolmannes. Alustavat tulokset osoittavat, että kuntoutukseen osallistuneiden toimintakyky ja selviytyminen ovat säilyneet ennallaan, kun taas ne, jotka eivät osallistuneet kuntoutukseen, ovat pärjänneet heikommin. Myös mielialaan kuntoutus näyttää vaikuttaneen suotuisasti. Nykyisen lainsäädännön mukaan vastuu vanhusväestön kuntoutuksesta on sosiaali- ja terveydenhuollolla eli käytännössä kunnilla. IKÄ-hankkeen varsinaiset tulokset julkaistaan ensi vuoden aikana. Lisätietoja Kela, johtaja Matti Puhakka, puh. 0400 674 300. Kelan viestintä, tiedottaja Minna Latvala, puh. 020 434 1418. ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/10/06/20041006BIT00140/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit