Kuntoutuspsykoterapiasta Kelan toiseksi yleisin kuntoutusmuoto

Kuntoutuspsykoterapiasta tuli viime vuonna Kelan toiseksi yleisin kuntoutusmuoto harkinnanvaraisen kuntoutuksen jälkeen. Vuonna 2014 Kelan kuntoutukseen osallistui ensi kertaa yli 100 000 kuntoutujaa.

Vuonna 2014 harkinnanvaraista kuntoutusta sai 44 860, kuntoutuspsykoterapiaa 25 050, vaikeavammaisten lääkinnällistä kuntoutusta 24 070 ja ammatillista kuntoutusta 15 180 henkilöä.

Kelan järjestämään kuntoutukseen osallistuneiden henkilöiden määrä ylitti ensi kertaa 100 000 henkilön rajan vuonna 2014. Kaikkiaan kuntoutujia oli 107 110, mikä oli 8,4 % enemmän kuin edellisvuonna.

Kuntoutujien määrä kasvoi kaikissa Kelan kuntoutusmuodoissa. Suhteellisesti suurinta kasvu oli ammatillisessa kuntoutuksessa, jossa kuntoutujien määrä lisääntyi 13,4 %. Tähän vaikutti se, että Kelan ammatilliseen kuntoutukseen pääsy helpottui vuoden 2014 alusta. Nyt kuntoutusta myönnettäessä huomioidaan sairauden lisäksi muut kuntoutujan elämäntilanteeseen vaikuttavat asiat. Ammatilliseen kuntoutukseen pääsyn tiukat kriteerit aiheuttivat sen, että kuntoutujien määrä pieneni viidenneksen vuodesta 2005 vuoteen 2013.

Kelan yleisin kuntoutustoimenpide on aikuisten psykoterapia, johon vuonna 2014 osallistui 17 060 henkilöä.

Vuonna 2014 Kelan yksilökohtaiset kuntoutusmenot olivat 405 milj. euroa, joista kuntoutuksen osuus oli 313 milj. euroa ja maksettujen kuntoutusrahojen osuus 91 milj. euroa. Edellisvuodesta kuntoutusetuusmenot kasvoivat 7,9 %.

Kelan kuntoutukseen hakeutumisen yleisin syy ovat mielenterveyden ongelmat. Ne syrjäyttivät tuki- ja liikuntaelinten sairaudet kuntoutuksen yleisimpänä sairauspääryhmänä 1990-luvun lopulla.

Mielenterveyskuntoutujien määrä on lähes kaksinkertaistunut vuodesta 2006 vuoteen 2014. Viime vuonna kuntoutusta sai mielenterveyden häiriöiden vuoksi 46 950 henkilöä.

Kelan harkinnanvarainen kuntoutus vähenee, mutta lääkinnällinen kuntoutus kasvaa

Kelan harkinnanvaraiseen kuntoutukseen käytettävissä oleva rahamäärä supistuu vuodesta 2015.  Sosiaali- ja terveysministeriön valmistelema säästö tarkoittaa muutoksia sekä kuntoutujamääriin että kuntoutuspalveluihin.

Vaikeavammaisten lääkinnälliseen kuntoutukseen pääsy ei enää 1.1.2016 alkaen riipu vammaisetuuden saamisesta. Muutoksen ansiosta kuntoutus voi alkaa oikea-aikaisemmin. Lakimuutoksen on arvioitu vuosittain lisäävän kuntoutukseen oikeutettujen henkilöiden määrää noin 7700 henkilöllä.

Lue lisää:

Tilastokatsaus 16.3.2015: Kuntoutuspsykoterapiasta Kelan toiseksi yleisin kuntoutusmuoto

Lisätietoja medialle:

Kelan tilastoryhmä, pääsuunnittelija Timo Partio, puh 020 634 1382
etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit