Kuvallisen Kela-kortin hinta nousee syyskuussa 25 euroon

Kela tiedottaa 20.7.2004 Kuvallisen Kela-kortin hinta nousee syyskuussa 25 euroon Kuvallisen Kela-kortin hinta nousee syyskuun alusta 20 eurosta 25 euroon. Korotus perustuu kortin kokonaiskustannusten nousuun erityisesti kortin uusimisten suuren määrän vuoksi. Kuvallisen Kela-kortin hankkinut voi henkilö- ja sairausvakuutustietojen muuttuessa uusia korttinsa maksutta. Uusintojen Kelalle aiheuttamat kulut otetaan huomioon kortin myyntihinnassa. Kasvaneet uusintamäärät ovat johtaneet kortin hinnan korotustarpeeseen. Kuvallisen Kela-kortin hintaa on nostettu viimeksi vuonna 2001. Kuvallista Kela-korttia käyttää tällä hetkellä noin 630 000 suomalaista. Sairausvakuutustietojen lisäksi korttiin voidaan tehdä myös tiettyjä lisämerkintöjä, kuten eläkkeensaaja-merkintä, jolla voi saada matka- alennuksia ja muita etuja. Mahdollisuus lisämerkintöihin on lisännyt kuvallisen Kela-kortin suosiota. Kortilla voi myös todistaa henkilöllisyytensä Suomessa pankeissa ja posteissa. Kela-korttiin ei saa enää 1.9.2004 alkaen yleiseurooppalaista Herkules- nuorisokorttitunnusta. Tämä johtuu tunnuksen tiukentuneista kansainvälisistä vaatimuksista, joita ei voida teknisesti toteuttaa Kela- korttiin. EURO<26-kortin voivat alle 26-vuotiaat kuitenkin tilata erikseen Allianssi ry:stä. Kuvattoman Kela-kortin saa jokainen Suomessa pysyvästi asuva, joka ei ole hankkinut kuvallista korttia. Sillä osoitetaan Suomen sosiaaliturvaan kuuluminen. Kuvaton Kela-kortti on maksuton. Kela-kortin sisältämät sairausvakuutustiedot on voitu kesäkuusta 2004 alkaen yhdistää myös uuteen sähköiseen henkilökorttiin. Henkilökorttia sairausvakuutustiedoin voi käyttää Kela-kortin sijasta esimerkiksi apteekeissa ja lääkäriasemilla asioitaessa. Henkilökortin voi hakea poliisilta tai yhteispalvelusopimuksen tehneistä Kelan toimistoista. Henkilökortin hinta on tällä hetkellä 40 euroa. Kelan myöntämä eurooppalainen sairaanhoitokortti (EU-sairaanhoitokortti) sen sijaan ei korvaa Kela-korttia Suomessa apteekeissa ja hoitopaikoissa. Niissä tarvitaan sairausvakuutuskorvausta varten edelleenkin joko kuvallinen tai kuvaton Kela-kortti tai sähköinen henkilökortti, johon on liitetty sairausvakuutustiedot. EU-sairaanhoitokortti on voitu antaa 1.6.2004 alkaen Kelan toimistoista Suomen sosiaaliturvaan kuuluville henkilöille, jotka suunnittelevat lomamatkaa, opiskelua, työkomennusta tai työnhakua EU- tai ETA-maihin tai Sveitsiin. Kortti on maksuton, ja sen saa suomen- tai ruotsinkielisenä. Korttia on haettu ahkerasti, sillä Kela on myöntänyt heinäkuun puoleen väliin mennessä jo yli 70 000 EU-sairaanhoitokorttia. Lisätietoja: Kelan hallinto-osasto, hallintosihteeri Pekka Uitto, puh. 020 43 41 465, pekka.uitto@kela.fi tiedottaja Hilkka Nakari, puh. 020 43 41 473, hilkka.nakari@kela.fi Kela-kortti Internetissä www.kela.fi (http://www.kela.fi/in/internet/suomi.nsf/NET/080801145040EH?OpenDocument) ------------------------------------------------------------ Tämän tiedon Teille välitti Waymaker, http://www.waymaker.fi Seuraavat tiedostot ovat ladattavissa: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/07/20/20040720BIT00050/wkr0001.pdf

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.

Liitteet & linkit