Kuvallisten Kela-korttien uusiminen päättyy lokakuussa

Kuvallisten Kela-korttien uusiminen päättyy 10.10.2014.

Kela ei ole myöntänyt uusia kuvallisia Kela-kortteja enää viime vuosina. Asiakas on kuitenkin voinut uusia aiemmin myönnetyn Kela-kortin, jos kortin tietoihin on tullut muutoksia. Kuvallisten Kela-korttien uusiminen päättyy 10.10.2014. Aiemmin myönnetyt kuvalliset Kela-kortit ovat kuitenkin edelleen voimassa.

Kuvallisessa Kela-kortissa on voinut olla alennuksiin oikeuttavia merkintöjä. Kun kortti katoaa, eikä sitä voi enää uusia, kuvallisen Kela-kortin alennuksiin oikeuttavat merkinnät voi korvata seuraavasti:

  • Eläkkeensaajamerkinnän, joka oikeuttaa VR:n, Matkahuollon ja Finnairin alennuksiin, korvaavat työeläkekortti tai kansaneläkkeensaajan kortti. Kuvattomien kansaneläkkeensaajan ja työeläkekorttien kanssa on aina esitettävä henkilötodistus.
  • Rintamaveteraani- ja miinanraivaaja-merkintä korvataan Kelasta erikseen pyydettävällä todistuksella.

Jos kuvallisen Kela-kortin henkilö- tai sairausvakuutustietoihin tulee muutoksia, asiakkaalle toimitetaan uusi kuvaton Kela-kortti.

Henkilökorttiin voidaan liittää sairausvakuutustiedot

Poliisiin myöntämään henkilökorttiin voidaan liittää sairausvakuutustiedot, jolloin sitä voi käyttää Kela-korttia vastaavana sairausvakuutuskorttina. Henkilökorttiin ei kuitenkaan voi saada eläkkeensaajamerkintää.

Henkilökortti on voimassa viisi vuotta, ja sitä haetaan henkilökohtaisesti poliisilta.

Lisätietoja medialle:
Kelan terveysosasto, kehittämispäällikkö Marjo Turkulainen, puh. 040 143 0352

etunimi.sukunimi@kela.fi

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.