Lääkärintodistus suoraan vastaanotolta Kelaan

Lääkärintodistusten välittäminen suoraan terveydenhuollosta Kelaan jatkuu.

A-lääkärintodistusten välittämistä Kelaan suoraan vastaanotolta kokeiltiin syksyn aikana Lahden terveyskeskuksen päivystysyksiköissä ja Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä. Kokeilusta saatiin hyviä kokemuksia, ja todistusten välittäminen näistä yksiköistä jatkuu. Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä välitys on nyt käytössä Tervolan ja Keminmaan lisäksi Kemin, Tornion ja Ylitornion terveyskeskuksissa ja Simon terveysasemalla.

Sähköinen välitys koskee toistaiseksi vain A-lääkärintodistusta. Se on lyhytaikaisesta työkyvyttömyydestä kirjoitettava todistus. Kun lääkäri tallentaa A-todistuksen Kanta-palveluiden Potilastiedon arkistoon, todistus voidaan samalla välittää sähköisesti suoraan Kelaan sairauspäivärahan hakemista varten.

Todistuksen välittämiseen tarvitaan asiakkaan lupa. Potilas saa A-todistuksestaan tulosteen työnantajaa varten. Tulosteessa mainitaan, että todistus on välitetty Kelaan.

Todistusta ei enää tarvitse toimittaa erikseen sairauspäivärahahakemuksen liitteenä. Päivärahahakemukseksi riittää, että työnantaja ilmoittaa työnantajien asiointipalvelussa sairausajalta maksetun palkan. Jos asiakas ei ole työssä tai ei saa palkkaa sairausajalta, asiakas täyttää hakemuksen itse Kelan verkkoasiointipalvelussa.

Asiakas näkee Kelaan välitetyn todistuksen Kelan asiointipalvelussa ja Omakanta-palvelussa.

Jatkossa on tarkoitus, että Kela saa muitakin lääkärinlausuntoja sähköisesti lääkärin vastaanotolta. Lääkärintodistusten ja lääkärinlausuntojen välittäminen Kelaan ja muille vastaanottajille toteutuu myöhemmin Kanta-palvelujen laajennuksena. Asiaa koskeva hallituksen esitys on annettu eduskunnalle. 

Lisätietoja medialle ja yhteistyökumppaneille.:
Kanta-palvelujen laajennusta koskeva hallituksen esitys HE 345/2014
https://www.finlex.fi/fi/esitykset/he/2014/20140345

Kelan terveysosasto:
suunnittelija Päivi Haapakoski, p. 040 159 4330
etunimi.sukunimi@kela.fi

Kanta-palvelut,
kehittämispäällikkö Eeva Huotarinen, p. 040 487 8526

Liitteet & linkit