Lääkehoitojen arviointi voisi säästää ja lisätä potilaiden hyvinvointia

Pienelle määrälle lääkkeiden käyttäjistä kertyy jopa 22 % kaikista lääkekustannuksista. Heille on määrätty monia lääkkeitä, joista osa on epäsopivia.

Suomessa lääkekorvauksista on viime aikoina säästetty leikkaamalla hintoja ja potilaiden korvausosuuksia. Tutkijat kysyvät, olisiko säästöjä mahdollista saavuttaa myös kohdennetun potilasryhmän lääkehoitoja arvioimalla.

Kelan tutkijoiden Pharmacoepidemiology and drug safety -lehdessä julkaistussa tutkimuksessa käytiin läpi Kelan vuoden 2011 reseptitiedostosta ne, joilla oli kolmen kuukauden tarkastelujaksolla hyvin suuret lääkekustannukset (yli 1 346 €) ja käytössä yli kymmenen lääkettä. Lääkekuluja ja lääkityksen laatua verrattiin kaikkiin yli 15-vuotiaisiin lääkkeiden käyttäjiin.

Tarkastelussa selvisi, että 3 %:lle kaikista lääkkeiden käyttäjistä kertyy 22 % kaikista lääkekustannuksista. Heistä hieman yli puolella oli käytössään vähintään yksi epäsopiva lääkitys, kun kaikista lääkkeiden käyttäjistä epäsopivia lääkityksiä oli vain noin joka kahdeksannella. Lääkityksen epäsopivuus määriteltiin kansainvälisesti käytettyjen ns. Beers-kriteerien perusteella.

Tarkastellut potilaat olivat selvästi iäkkäämpiä kuin lääkkeiden käyttäjät keskimäärin. Lähes kaikilla heistä oli vähintään yksi pitkäaikaissairaus ja yli kahdella kolmasosalla oli vähintään viiden eri lääkärin määräämiä lääkkeitä. Myös heidän kuolleisuutensa oli moninkertainen verrattuna kaikkien potilaiden kuolleisuuteen.

Lääkitysten arviointi olisi suhteellisen edullista

Jos paljon lääkkeitä käyttävien lääkehoito arvioitaisiin uudelleen, potentiaalisia säästöjä voitaisiin saavuttaa parantamalla mahdollisesti samalla potilaiden hoitoa ja vointia. Tarkastellun ryhmän lääkitysten kertaluontoinen lääkärin ja proviisorin tai farmaseutin yhteistyössä tekemä kokonaisarviointi maksaisi 11,3 miljoonaa euroa. Samaisten potilaiden vuosittaiset lääkekustannukset ovat yhteensä 365 miljoonaa euroa.

Lääkehoitoa voidaan arvioida myös kevyemmin esimerkiksi hoitavan lääkärin tekemän lääkehoidon tarkistuksen avulla, ja valita sen perusteella potilaat kattavampaan arviointiin. Laajemman potilasryhmän lääkehoitojen arvioiminen kerralla saattaa myös pienentää arviointien hintaa.

Lisätietoja:

Kelan tutkimusosasto,

erikoistutkija, FaT Leena K Saastamoinen, puh. 020 634 1972

Sähköposti: leena.k.saastamoinen(a)kela.fi

erikoistutkija, VTT Jouko Verho, puh. 020 634 1887

Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Julkaisu: Saastamoinen LK, Verho J. Register-based indicators for potentially inappropriate medication in high-cost patients with excessive polypharmacy. Pharmacoepidemiology and drug safety 2015. DOI: 10.1002/pds.3764

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/pds.3764/abstract

Yrityksestä

Kansaneläkelaitos, Kela, hoitaa Suomessa asuvien perusturvaa eri elämäntilanteissa. Kelan asiakkaita ovat kaikki Suomessa asuvat sekä ulkomailla asuvat Suomen sosiaaliturvaan kuuluvat henkilöt.